Založení a.s. a SE

Akciová společnost (a.s.) a Evropská akciová společnost (SE) jsou zákonem definované typy obchodních společností, korporací. V očích veřejnosti mívá akciová společnost vysokou prestiž a bývá řazena nad společnosti s ručením omezeným i vzhledem k vysokému základnímu kapitálu, který je povinnost při založení a.s. či SE upsat a složit v bance. Akciová společnost může být založena jedním nebo více zakladateli, kterými mohou být fyzické i právnické osoby. Výhodou Evropské akciové společnosti SE je možnost jejího stěhování v rámci EU a znalost této formy ve všech evropských zemích.

Založení a.s. a SE - 3Prvním krokem založení akciové společnosti je přijetí stanov ve formě notářského zápisu. Stanovy obsahují základní charakteristiku akciové společnosti. Patří do nich tyto základní údaje:

  1. název (tzv. obchodní firma)
  2. sídlo firmy
  3. předmět podnikání
  4. výše základního kapitálu
  5. počet upisovaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, způsob a lhůta pro splacení
  6. druh upisovaných akcií (na majitele / na jméno) a počet hlasů s nimi spojených
  7. typ akciové společností (dualistický / monistický)
  8. u dualistického typu postup stanovení počtu členů představenstva / dozorčí rady

Nyní k jednotlivým bodům:

Založení a.s. a SE - 1Akciové společnosti jsou povinny záhy po svém vzniku vytvořit internetové stránky, kde zveřejňují údaje, které stanovuje zákon. V podstatě se jedná o údaje uváděné v obchodním rejstříku včetně účetní závěrky, pozvánek a zápisů z konaných valných hromad.

Založení akciové společnosti je procesem složitějším. Při přípravě stanov je třeba vnímat určité souvislosti, které mohou mít následný vliv na funkčnost a akceschopnost společnosti. Rádi vám nabídneme naše profesionální služby, při kterých zaručíme rychlé a bezproblémové založení a.s. včetně kompletní přípravy dokumentace. V případě založení a.s. či SE u Profi-kanceláře stačí k založení jediná návštěva notářské kanceláře.