Založení s.r.o. – jak na živnosti

Každá obchodní korporace neboli firma (s.r.o., a.s., SE) musí před zahájením podnikání získat oprávnění – živnostenský list (ŽL). Živnostenský list vám v rámci založení s.r.o. na klíč zajistí Profi-kancelář, nicméně výběr správných živností je na vás. Vybírejte podle popisu (náplně činnosti), protože ten je spolu s příslušnými požadavky na zástupce zakládané firmy definován zákonem (v nařízení vlády č. 278/2008 Sb.).

Při založení s.r.o. je užitečné přemýšlet i o budoucím rozvoji podnikatelských aktivit a hned na začátku do zakladatelské listiny uvést i budoucí činnosti (živnosti). Zapsané ŽL totiž nejste povinni vykonávat, ale jejich pozdější doplnění sebou vždy nese časové i finanční náklady.

Máme pro vás seznam nejčastějších živností podle typu činnosti s.r.o.:

  1. založení s.r.o. pro pohostinství a ubytování
  2. založení s.r.o. na stavební práce
  3. založení s.r.o. pro obor elektro
  4. založení s.r.o. pro autodopravu
  5. založení s.r.o. k poskytování služeb

Požadavky na kvalifikaci a způsobu přidělování živnosti definuje jejich kategorie:

  1. volné živnosti pro s.r.o.
  2. řemeslné živnosti pro s.r.o.
  3. vázané živnosti pro s.r.o.
  4. koncesované živnosti pro s.r.o.


A) založení s.r.o. pro pohostinství a ubytování

 

 

 

 


B) založení s.r.o. na stavební práce

 


C) založení s.r.o. pro obor elektro

 

 

 


D) založení s.r.o. pro autodopravu

 

 

 


E) založení s.r.o. k poskytování služeb

 


1) volné živnosti pro s.r.o.

Do kategorie volné živnosti spadají ty živnosti, u kterých není třeba dokládat žádnou kvalifikaci, stačí trestní bezúhonnost (žádný trestný čin související s podnikáním). Tyto ŽL při založení s.r.o. aktivujeme automaticky, bez dalších dokladů. Patří mezi ně např.:

Kompletní seznam volných živností pro s.r.o. včetně popisu.


2) řemeslné živnosti pro s.r.o.

U řemeslných ŽL je nutný tzv. odpovědný zástupce nově zakládané firmy nebo-li garant – osoba, která má v oboru živnosti potřebné vzdělání nebo praxi. Nemusí se jednat přímo o jednatele s.r.o., garantem může být kdokoli. Při založení s.r.o. garant ověřeným podpisem podepisuje prohlášení o jmenování do funkce a dokládá ověřenou kopii dokumentu prokazující jeho vzdělání v oboru (výuční list / maturitní vysvědčení / VŠ diplom) nebo praxi v délce 6 let plného pracovního úvazku.

Mezi nejčastější řemeslné živnosti patří:

Kompletní seznam řemeslných živností pro s.r.o. včetně popisu.


3) vázané živnosti pro s.r.o.

Vázané živnosti se od řemeslných liší tím, že obvykle je u odpovědného zástupce nového s.r.o. vyžadováno vzdělání a zároveň praxe. Délka požadované praxe se odvozuje od úrovně vzdělání (čím vyšší vzdělání, tím kratší praxe stačí). Některé živnosti umožňují doložit vzdělání autorizací odborné komory. U několika ŽL je po založení s.r.o. nezbytné získat povolení úřadů. Doklady odpovědného zástupce s.r.o. jsou stejné jako výše.

Mezi nejčastější vázané živnosti patří:

Všechny vázané živnosti pro s.r.o. včetně popisu.


4) koncesované živnosti pro s.r.o.

Pro nově založené firmy vydává povolení ke koncesované živnosti přímo konkrétní odborný úřad nebo ministerstvo. Při založení s.r.o. koncese do listin zapíšeme, domluvíme se, co je potřeba, a jednatel s.r.o. poté úřadu doloží všechny náležitosti, např. pojištění firmy, bezúhonnost odpovědného zástupce / zaměstnanců, schválení provozovny apod. 

Mezi koncesované živnosti patří např.:

Kompletní seznam koncesovaných živností pro s.r.o. včetně popisu.

Specifickou koncesí je Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, kde je koncese vydávána automaticky.