Elektronický podpis – význam termínu

Elektronický podpis je nástroj pro identifikaci a autentizaci v prostředí internetu.

Nahrazuje v elektronických zařízeních klasický vlastnoruční podpis. Podpisem podnikatel stvrzuje, že odeslaný dokument podepsal právě on a že nebyl nijak změněn. 

Elektronický podpis lze využít pro komunikaci se zdravotní pojišťovnou, OSSZ a s úřady. Dají se s ním podepisovat důležité dokumenty jako jsou smlouvy nebo faktury, dále lze žádat o sociální dávky, ucházet se o dotace nebo podávat stížnosti či odvolání. 

Jak ho lze získat? Kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu uděluje certifikační autorita – Česká pošta, eIdentita nebo První certifikační autorita. Certifikát  platí jeden rok, potom ho lze prodloužit opětovnou platbou. Tyto instituce dodávají potřebný software a provedou podnikatele celým procesem zřízení.

Na čipové kartě nebo USB tokenu je vytvořen soukromý a veřejný klíč, který slouží k vytváření a ověřování elektronického podpisu. Soukromý klíč nesmí podnikatel nikomu dávat, protože by tak mohl podepisovat dokumenty svým jménem. Veřejný klíč naopak musí podnikatel ostatním poskytnout. Díky němu lze pak šifrovat zprávy.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.