Jak dlouho trvá založení s.r.o. ?

Pokud podnikatel uvažuje, jak založit s.r.o., pak určitě přemýšlí i nad tím za jak dlouho bude moci podnikat. Celý proces by měl začít sestavením obchodního plánu, vymyšlením názvu firmy a také přípravou dokumentů nezbytných k založení s.r.o.

Obecně probíhá založení s. r. o. v následujících krocích – jedná se o sepsání společenské smlouvy u notáře, založení účtu v bance (platí pouze u základního kapitálu nad 20.000 Kč), ohlášení živnosti, zápis do obchodního rejstříku a registrace na finančním úřadu k dani z příjmu.

Notář
Notář společnost s ručením omezeným zakládá formou notářského zápisu. Také může podnikateli poradit se zněním společenské smlouvy a odsouhlasením názvu firmy.

Založení účtu v bance
Složení základního kapitálu na účet je nutné pouze, pokud je vklad vyšší než 20.000 Kč. K založení účtu vyžaduje banka k náhledu originál (či ověřenou kopii) zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy a následně splacení kapitálu převodem nebo hotovostním vkladem. Teprve potom vydá o transakci potvrzení.

Ohlášení živnosti
Získání živnostenského oprávnění se liší podle typu podnikání. Živnosti volné nemají (až na 2 výjimky) žádné speciální požadavky, u živností řemeslných a vázaných už je potřebné vzdělání nebo praxe (případně obojí) k provozování živnosti vyžadována. U živností koncesovaných může do procesu zasahovat i odborný úřad nebo ministerstvo.

Zápis do obchodního rejstříku
Ve chvíli kdy má podnikatel vyřízené všechny dokumenty, může notáře nebo soud požádat o provedení zápisu do rejstříku. Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a podnikatel může tímto dnem začít podnikat.

Registrace k dani z příjmu
Posledním povinným krokem je registrace na finančním úřadu k dani z příjmu. Registrace probíhá přes on-line systém a o jejím provedení zašle úřad potvrzení s přidělením DIČ.

Časová náročnost založení společnosti s.r.o. závisí na více okolnostech. Je rozdíl v tom, zda s.r.o. zakládá podnikatel sám nebo s odborníkem. Délku vyřízení také ovlivňuje to, jakou živnost si vlastně podnikatel zřizuje. Pokud si podnikatel vše zařizuje sám, není možné přesně určit, jak dlouho bude čekat na úřadech, jak dlouho bude sepisovat smlouvu nebo jednat o názvu, sídle nebo jednatelích. V ideálním případě lze podnikat za 2-3 týdny, podnikatel by měl ale spíše počítat s tím, že vyřízení veškerých formalit může zabrat klidně měsíc.

Při využití služeb Profi-kanceláře zabere celá procedura založení s.r.o. ve strandardní variantě 10 pracovních dní. Lze však zvolit i variantu Express za 5 pracovních dní. Pokud chcete ale podnikat ihned, je pro vás vhodná Ready-made společnost.

Pokud nevíte jak založit s.r.o. nebo se vám do tohoto namáhavého procesu nechce, svěřte se do rukou odborníků. Firma Profi-kancelář vám ráda s celým procesem pomůže a to za výhodné ceny.