Jak získat živnostenský list? A jaký vybrat?

Živnostenský list Vám při založení společnosti na klíč nebo při založení živnosti na klíč zajistí Profi-kancelář. Na této stránce najdete popis živností (náplň činnosti) a zákonné požadavky na podnikatele. Vyberte si popis nejlépe vystihující vaše zamýšlené podnikání.

Při zakládání firmy je dobré myslet i na budoucí rozvoj podnikání a hned na začátku do zakladatelské listiny uvést i potenciální, budoucí činnosti (živnosti). Zapsané živnosti totiž nejste povinni vykonávat, ale jejich pozdější doplnění sebou vždy nese časové i finanční náklady.

Seznam živností podle typu činnosti (výběr nejčastějších):

  1. pohostinství a ubytování
  2. stavební práce a související řemesla
  3. činnosti v oboru elektro
  4. autodoprava
  5. služby obyvatelstvu

 

Seznam živností z hlediska požadavků na kvalifikaci:

  1. volné živnosti
  2. řemeslné živnosti
  3. vázané živnosti
  4. koncesované živnosti

 


A) pohostinství a ubytování

 

 

 

 


B) stavební práce a související řemesla

 


C) činnosti v oboru elektro

 

 

 


D) autodoprava

 

 

 


E) služby obyvatelstvu

 


1) volné živnosti

Do kategorie volné živnosti spadají ty živnosti, u kterých není třeba dokládat žádnou kvalifikaci, stačí trestní bezúhonnost (žádný trestný čin související s podnikáním). Tyto živnosti se automaticky aktivují po odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku. Patří mezi ně např.:

 


2) řemeslné živnosti

U řemeslných živností je nutný tzv. odpovědný zástupce nebo-li garant – osoba, která má v oboru živnosti potřebné vzdělání nebo praxi. Nemusí se jednat přímo o podnikatele (nebo jednatele s.r.o.) žádajícího o vystavení živnostenského listu, odpovědným zástupcem může být v podstatě kdokoli – úřad nezkoumá, v jakém vztahu s podnikatelem je. Garant ověřeným podpisem podepisuje prohlášení o jmenování do funkce a dokládá ověřenou kopii dokumentu prokazující jeho vzdělání v oboru, což je typicky výuční list / maturitní vysvědčení / VŠ diplom. Doklad o vzdělání může být nahrazen praxí v délce 6 let plného pracovního úvazku (nebo delší při kratším úvazku). Potvrzení praxe vydává zaměstnavatel s uvedením pracovní pozice, data zahájení a ukončení pracovní smlouvy a popisu pracovní činnosti.

Mezi nejčastější řemeslné živnosti patří:

 


3) vázané živnosti

Vázané živnosti se od řemeslných liší tím, že obvykle je u odpovědného zástupce vyžadováno vzdělání a zároveň praxe. Délka požadované praxe se odvozuje od úrovně vzdělání (čím vyšší vzdělání, tím kratší praxe stačí). Některé živnosti umožňují doložit vzdělání autorizací odborné komory. U několika živností je nezbytné získat povolení určitého úřadu. Doklady odpovědného zástupce jsou stejné jako u řemeslných živností výše.

Mezi nejčastější vázané živnosti patří:

 


4) koncesované živnosti

U koncesovaných živností vydává povolení přímo konkrétní odborný úřad nebo ministerstvo. Žádost se podává přes živnostenský úřad s doložením všech náležitostí, což může u jednotlivých koncesovaných živností zahrnovat i např. pojištění firmy, bezúhonnost odpovědného zástupce / zaměstnanců, schválení provozovny apod. 

Mezi koncesované živnosti patří např.:

Specifickou koncesovanou živností je Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, kde je koncese vydávána automaticky.