Výběr vhodné živnosti

Plánujete nové podnikání? Vedle značky a názvu firmy přemýšlejte také o oficiálním předmětu podnikání neboli vhodné živnosti. Jak jí však určit? A odkdy je vlastně možné začít podnikat?

O živnostenský list lze požádat na libovolném živnostenském úřadu nebo si objednat založení živnosti na klíč. Fyzické osoby mohou u ohlašovacích živností, kterými jsou živnosti volné, řemeslné a vázané, začít podnikat už dnem ohlášení živnosti, tedy dnem, kdy byla na úřadu podána žádost. U živností koncesovaných je s výkonem činnosti nutné počkat, až udělení koncese nabude právní moci.

Právnické osoby neboli firmy musí předmět podnikání dle získaného živnostenského zapsat do obchodního rejstříku, kde zároveň nová společnost získá vlastní identifikační číslo IČ. Založení společnosti skončí až zápisem do veřejného rejstříku, a teprve poté lze vykonávat podnikatelskou činnost.

Jak vybrat správnou živnost? Každý předmět podnikání je ve výkladu živnostenského zákona podrobně definován nařízením vlády č. 278/2008 Sb. V tomto dokumentu naleznete přesný popis jednotlivých živností, včetně informace o činnostech, které pod uvedenou živnost nespadají. Společnost Profi-kancelář připravila přehled všech živností, včetně podmínek a kvalifikace potřebné k jejich získání.

Živnostenský zákon dělí živnosti do 4 kategorií:

  1. volné
  2. řemeslné
  3. vázané
  4. koncesované

1) volné živnosti

Do této kategorie spadají živnosti, u kterých není třeba nic dokládat, pouze se aktivují. Jedná se o živnosti, na které nejsou kladeny žádné zvláštní nároky – stačí právní způsobilost a čistý trestní rejstřík. U volných živností se ještě vybírají jednotlivé obory, kterých je celkem 80. Můžete zvolit jeden nebo všech 80. Poplatek se platí jednorázově 1.000 Kč bez ohledu na počet aktivovaných oborů. Volné živnosti zde.

2) řemeslné živnosti

U těchto živností je nutný tzv. odpovědný zástupce nebo-li garant, tedy osoba, která má v oboru živnosti vzdělání nebo praxi. Vzdělání se dokládá předložením originálu nebo ověřené kopie dokladu výučního listu, maturitního vysvědčení, VŠ diplomu nebo dokladu o rekvalifikaci. Případnou praxi lze doložit typicky potvrzením o zaměstnání, které vydá zaměstnavatel. Řemeslné živnosti zde.

3) vázané živnosti

Vázané živnosti se od řemeslných liší tím, že obvykle je u odpovědného zástupce vyžadováno vzdělání a zároveň praxe. Vázané živnosti zde.

4) koncesované živnosti

U koncesovaných živností vydává povolení přímo konkrétní úřad nebo ministerstvo. Žádost se podává přes živnostenský úřad s doložením všech náležitostí, což může u jednotlivých živností zahrnovat i např. pojištění firmy, bezúhonnost odpovědného zástupce / zaměstnanců, schválení provozovny apod. Koncesované živnosti zde.

Průvodce výběrem živnosti naleznete na https://www.profi-kancelar.cz/jak-ziskat-zivnostensky-list/