Kdo si může založit s.r.o?

Samostatné podnikání a zakládání firem jsou v České republice otevřené pro širokou škálu lidí, bez ohledu na jejich občanství nebo národnost. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) patří mezi nejoblíbenější formy podnikání v ČR a je to vhodná platforma pro téměř jakýkoliv typ podnikatelské činnosti.

Kdo si tedy může založit s.r.o. v ČR?

Fyzické osoby: Jakýkoliv jednotlivec může založit s.r.o. Může to být český občan, cizinec s trvalým pobytem v ČR nebo dokonce zahraniční státní příslušník bez trvalého pobytu v zemi. Důležité je dodržovat zákonné požadavky a procesy spojené se založením firmy.

Právnické osoby: Také právnické osoby jako korporace, společnosti nebo nadace mohou zakládat s.r.o. bez ohledu na to, zda mají sídlo v České republice nebo jsou zahraničního původu.

Minimální základní kapitál: Pro založení s.r.o. je nutné mít minimální základní kapitál, který činí alespoň 1 Kč. To umožňuje i lidem s omezenými finančními prostředky založit si vlastní firmu.

Kdo si s.r.o. nemůže založit?

Jednatel: Pokud je jednatel v registru vyloučených osob, pak nesmí vykonávat funkci člena voleného orgánu obchodní korporace. V registru je informace o konkrétních důvodech vzniku překážky pro výkon funkce, její rozsah a délka trvání.

Společník: Pokud je společník v insolvenci, založit s.r.o. si může, ale insolvenční správce bude takovému společníkovi ubírat podíl na zisku s.r.o. na splacení dluhů a proto nemá smysl si v takové situaci s.r.o. zakládat. Stejně tak společník nesmí být politicky angažovaná osoba nebo osoba, na kterou jsou uplatňovány sankce.

Je důležité mít na paměti, že proces zakládání firmy, ať už jde o s.r.o. nebo jakoukoliv jinou právní formu, zahrnuje určité administrativní a právní kroky. Mezi ně patří například sestavení zakladatelské listiny, notářský zápis, registrace společnosti v obchodním rejstříku a další povinné kroky podle české legislativy.

V případě zájmu o založení s.r.o. je vždy postup dobré konzultovat s odborníky ze specializované společnosti. Společnost Profi-kancelář, vám zajistí kompletní servis – přednostní termín v notářské kanceláři nebo založení online na dálku, podklady pro živnostenské oprávnění a povinné registrace. Nové s.r.o. je v obchodním rejstříku do dvou týdnů, u varianty Express již do 2 dnů od notářského zápisu.