Nemocenské – význam termínu

Nebo také nazývané „nemocenská“, je dávka nemocenského pojištění, které zabezpečuje ekonomicky aktivní občany nebo-li pojištěnce v době, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti), nemohou vykonávat práci a ztratí dočasně výdělek.

Účast na nemocenském pojištění zpravidla u všech zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Nemocenské pojištění za ně hradí zaměstnavatel. OSVČ si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně.

Podmínkou nároku na nemocenské je, že občan se účastní nemocenského pojištění. Nemocenská dávka se vyplácí od 15. dne nemoci. Do 14. dne nemoci dostává práce neschopný od zaměstnavatele náhradu mzdy. Náhrada mzdy se vyplácí jen za pracovní dny, oproti tomu dávky nemocenské člověku náleží za každý kalendářní den, i když vyjde pracovní neschopnost na víkend nebo svátek.

Nemocenskou lze dostávat maximálně 380 dní. Výše nemocenské je odvozena  od denního vyměřovacího základu.  Výpočet nemocenských dávek je 60 % z tohoto vyměřovacího základu, který je redukčními hranicemi ještě snížen.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.