Novinky v podnikání v roce 2024

Jako každým rokem i v roce 2024 dochází k řadě změn týkajících se podnikatelské činnosti. V našem článku přinášíme přehled nejdůležitějších z nich.

Paušální daň v roce 2024

Paušální daň je již několik let speciální úpravou odvodů OSVČ, která slučuje daň z příjmu a zálohy na zdravotní a sociální pojištění v jedinou pevně stanovenou částku. Podnikatel tedy nemusí podávat daňové přiznání a přehledy pro sociální a zdravotní pojišťovnu. V 2024 dochází k úpravě hrazené částky konkrétních pásem takto:

  1. pásmo – platba 7.498 Kč / měsíc se týká se podnikatelů s příjmem:

– do 1 milionu Kč – nezávisle na druhu činnosti

– do 1,5 milionu Kč – za předpokladu, že minimálně 75 % příjmů podléhá kategorii výdajových paušálu ve výši 60 % nebo 80 % z příjmů

– do 2 milionů korun – za předpokladu, že minimálně 75 % příjmů podléhá kategorii výdajových paušálu ve výši 80 % z příjmů

  1. pásmo – platba 16.745 Kč / měsíc se týká se podnikatelů s příjmem:

– do 1,5 milionu Kč – nezávisle na druhu činnosti

– do 2 milionů korun – za předpokladu, že minimálně 75 % příjmů podléhá kategorii výdajových paušálu ve výši 60 % nebo 80 % z příjmů

  1. pásmo – platba 27.139 Kč / měsíc se týká se podnikatelů s příjmem:

– do 2 milionů Kč – nezávisle na druhu činnosti

Práce na dohodu o provedení práce

Dohoda o provedení práce představovala výhodný způsob přivýdělku. V říjnu 2023 však vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která podstatně změnila pravidla, níže uvádíme jejich popis.

Limit u vícero zaměstnavatelů

Dosud bylo možné pracovat na více DPP s tím, že pokud u každého jednotlivého zaměstnavatele příjem nepřekročil 10.000 Kč, pouze byla stržena 15% daň. To se s novelou zákoníku práce změnilo. Pokud pracovník pracuje zároveň na dohodu u více zaměstnavatelů, celková výše jeho příjmů nesmí překročit limit 40 procent průměrné mzdy, jinak je nutné odvést sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2024 je tento limit stanoven na 17.500 Kč měsíčně.

Povinnost hlášení do registru dohod o provedení práce

Všechny dohody o provedení práce musí nově zaměstnavatelé registrovat na České správě sociálního zabezpečení, a to do 8 dní od nástupu zaměstnance. 

Dovolená u DPP

Další novinkou je placená dovolená. Ta nově náleží i pracovníkům zaměstnaným na DPP nebo DPČ. Pokud si ji nevyberou, zaměstnavatel jí musí proplatit.

Změna záloh OSVČ na pojištění

I v roce 2024 se zvyšují minimální zálohy na pojištění fyzických osob, a to takto:

Sociální pojištění

– minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající činnost jako hlavní činí 3.852 Kč

– minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší činí 1.413 Kč

Zdravotní pojištění

– minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající činnost jako hlavní činí 2.968 Kč

– minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší se neplatí, pojistné se doplatí zpětně za celý rok na základě reálných příjmů

Změna sazeb DPH

Dochází k redukci počtu sazeb ze 3 na 2. Sazby 10 a 15% se sjednotí a nově budou existovat pouze sazby 12% a 21%. Zároveň se přeřazují některé komodity do jiných sazeb. Do nižšího pásma se dostanou např. stavební práce rodinných a bytových domů, noviny a časopisy, zdravotní pomůcky, ubytovací služby. Vyšší 21% sazba se bude týkat palivového dřeva, točeného piva, nealkoholických nápojů, přepravy, úklidových prací. Od daně budou zcela osvobozeny knihy a hudebniny.

Změna daně z příjmu právnických osob

Od roku 2024 dochází ke zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 na 21%. Týká se zdaňovacích období počínaje 1.1.2024.

Změna v registraci OSVČ na finančním úřadu

Vládou schválený konsolidační balíček přináší některé další úlevy z administrativní zátěže podnikatelů. OSVČ se nemusí od roku 2024 registrovat na finančním úřadě k dani z příjmů. Ruší se i registrační povinnost OSVČ coby plátce příjmu, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně i a plátce příjmů, ze kterého se sráží úhrada na zajištění daně.

Daňové přiznání elektronicky pro všechny

V roce 2023 byly všem živnostníkům aktivovány datové schránky. Letos budou již všichni OSVČ povinni podávat daňové přiznání výhradně v elektronické podobě. Při využití portálu ministerstva financí “Moje daně”, lze využít částečně předvyplněný formulář. Podání je možné také přes datovou schránku.

Registr vyloučených osob

V roce 2023 byla přijata novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti 1. července 2023. Tato novela zavedla systém tzv. evidence vyloučených osob. Tento systém eviduje seznam osob, které jsou vyloučeny z výkonu funkce člena volených orgánů obchodních korporací a zavádí seznam překážek pro výkon funkce. Pokud u existujícího člena orgánu nastala některá z těchto překážek pro výkon funkce, je povinen obchodní korporaci o této skutečnosti informovat. 

U nově zakládané společnosti notář předem zjistí z evidence, zda u osoby, která má být jmenována do funkce voleného orgánu, není evidována překážka. Pokud ano, jmenování takové osoby neumožní. Výhodou je, že není nutné předkládat při založení s.r.o. nebo a.s. výpis z trestního rejstříku a v případě záznamu dokládat notáři rozhodnutí soudu pro posouzení, zda rozsudek neodporuje požadavkům zákona. Musíme však připustit, že k výše uvedenému datu systém nebyl funkční a notáři tak stále vyžadovali výpisy z trestního rejstříku, aby zamezili případnému neoprávněnému jmenování. Ovšem začátkem roku 2024 již systém funguje a notáři jej ve své praxi aplikují.

Potřebujete si založit s.r.o, živnost nebo zajistit odpovědného zástupce? Pak se neváhejte na nás obrátit, rádi vám zajistíme náš profesionální servis a poradenství.