Porovnání založení s.r.o. a prodej ready-made firmy

Založení s.r.o. „na klíč“ znamená, že klient dá plnou moc pracovníkovi Profi-kanceláře, který za něj zařídí veškeré kroky nezbytné k založení společnosti, dle platné legislativy. Odborně proškolený pracovník Profi-kanceláře klientovi poradí v důležitých otázkách doložení odbornosti u vázaných a koncesovaných živností, zápisu firmy, ve které figurují cizí státní příslušníci, či volbě vhodných formulací při registraci k platbě DPH atd. Dotazy k formulaci notářského zápisu klientovi zodpovídá notář s bohatými zkušenostmi z oblasti zakládání společností.

Jedná se o následující kroky:

 • notářský zápis
 • zřízení živnostenského oprávnění
 • složení základního kapitálu
 • zápis firmy do obchodního rejstříku
 • přihlášení na finančním úřadu, příp. k platbě DPH

Celý proces založení firmy trvá cca 10 dní, po nichž klient Profi-kanceláře obdrží:

 • živnostenský list
 • výpis z obchodního rejstříku
 • osvědčení o registraci na finančním úřadu

Pokud se rozhodnete využít při založení firmy na klíč služeb Profi-kanceláře, získáte stálou 15% slevu na všechny služby poskytnutí sídla společnosti.

Zakoupení již založené „ready-made“ firmy

Ready-made společnost je již existující společnost zapsaná v obchodním rejstříku s plně splaceným základním kapitálem, čistou obchodní historii, bez pohledávek a závazků, která neprovozovala žádnou činnost. Ready-made byla založena za účelem prodeje a je tedy okamžitě připravena k převodu. Jedná se o ideální řešení pro ty, kteří potřebují začít podnikat okamžitě – je to nejrychlejší forma založení firmy.

Struktura ready-made společnosti s ručením omezeným:

 • Společnost zapsána v obchodním rejstříku
 • Základní kapitál plně splacen ke dni zápisu
 • Počet společníků………1
 • Počet jednatelů…………1
 • Bez závazků a pohledávek, společnost nikdy nepodnikala

Pokud se rozhodnete využít při koupi ready-made služeb Profi-kanceláře získáte stálou 15% slevu na všechny služby virtuální kanceláře, včetně umístění sídla firmy.