Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík krajeObchodní rejstřík (nově spadající pod Veřejný rejstřík) vede k tomu určený soud neboli „rejstříkový soud“. Pro každou obchodní korporaci, zapsaného podnikatele, organizační složku podniku, podnik zahraniční osoby anebo jeho organizační složku vede rejstříkový soud zvláštní vložku zahrnující všechny povinné listiny. Jinými slovy, každá nově založená firma nebo přesněji obchodní společnost či korporace (s.r.o., a.s., SE) musí být zapsána v obchodním rejstříku.

Do kterého obchodního rejstříku patříte vy či vaše společnost, to záleží na adrese sídla firmy nebo u podnikatele bez sídla na jeho trvalém bydlišti v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku. Rejstříky vedou v současnosti krajské soudy, v případě Prahy je to Městský soud v Praze. Kontakty na jednotlivé soudy najdete pod odkazy níže.

Kromě základní identifikace obchodních korporací obchodní rejstřík spravuje též sbírku listin, kde se nachází minimálně zakládající listina společnosti, optimálně též záznamy o všech změnách ve společnosti a jejích orgánech, jakož i účetní uzávěrky. Povinnost ukládat tyto údaje do sbírky listin zatím obchodní rejstřík, resp. rejstříkové soudy plošně nevymáhají, ačkoliv zákon to umožňuje.

Každá obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku je povinna nahlásit případnou změnu sídla firmy příslušnému obchodnímu rejstříku do 90 dnů od rozhodnutí o změně – viz samostatných článek k tématu změna sídla firmy v rejstříku.

V případě zájmu o placenou asistenci při zápisu do obchodního rejstříku volejte zdarma 800 880 110.