Veřejný rejstřík v ČR

Veřejný rejstřík krajeVeřejný rejstřík právnických a fyzických osob dle zákona č. 304/2013 zahrnuje spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Veřejný rejstřík vede místně příslušný soud neboli „rejstříkový soud“. Jinými slovy, každá nově založená firma nebo přesněji obchodní korporace (s.r.o., a.s., SE), každý spolek, nadace, nadační fond, o.p.s., ústav či SVJ musí být zapsány ve veřejném rejstříku.

Do kterého veřejného rejstříku patříte vy či vaše společnost, to záleží na adrese sídla firmy, místa podnikání nebo u podnikatele bez sídla na jeho trvalém bydlišti v okamžiku zápisu do veřejného rejstříku. Rejstříky vedou krajské soudy, v případě Prahy je to Městský soud v Praze. Kontakty na jednotlivé rejstříkové soudy najdete pod odkazy níže.

Každá obchodní společnost zapsaná ve veřejném rejstříku je povinna nahlásit případnou změnu sídla firmy příslušnému veřejnému rejstříku do 90 dnů od rozhodnutí o změně – téma změna sídla firmy je rozebráno na stránce pod tímto odkazem.

V případě zájmu o placenou asistenci při zápisu do veřejného rejstříku při založení firmy nebo při zápisu změn volejte zdarma 800 880 110.