s.r.o. – význam zkratky

Společnost s ručením omezeným (zkratka s.r.o. nebo spol. s r.o.) je kapitálová obchodní společnost (nově korporace), jedna z forem právnických osob – v České republice je nejrozšířenější formou obchodní společnosti.

Společnost s ručením omezeným stojí na pomezí mezi kapitálovou a osobní obchodní společností. Pro kapitálovou svědčí povinné vytváření základního kapitálu, možnost vydávat rubopisem převáděné kmenové listy, většinový princip rozhodování či skutečnost, že každý společník nemusí být statutárním orgánem společnosti. Pro osobní pak omezení počtu společníků na 50, částečně pak konstrukce omezeného ručení společníků a omezená převoditelnost obchodních podílů.

Společnost s.r.o. odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku (nově veřejném rejstříku).

Pokud uvažujete o založení firmy nebo změnách ve společnosti, můžete se obrátit na konzultanty Profi-kanceláře. Ceník založení s.r.o. zde.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.