SE – význam zkratky

Evropská společnost (neboli Societas Europaea, zkráceně SE) je akciová společnost založená podle práva Evropské unie. Cílem přijetí statutu evropské společnosti bylo nejen odstranění překážek obchodu, ale také přizpůsobení struktur podnikání rozměrům společenství. Evropská akciová společnost má společnostem, jejichž činnost není omezena pouze na uspokojování čistě místních potřeb, umožnit plánování a reorganizaci svého podnikání v měřítku společenství. Její základní charakteristika v mnohém odpovídá vlastnostem akciových společností. Základní kapitál SE je rozvržen do akcií a výše upsaného základního kapitálu musí činit nejméně 120.000 EUR. Členské státy, které dosud nepřijaly jednotnou měnu EURO, mohou umožnit vyjádření základního kapitálu a zpracování a zveřejňování účetní závěrky v národní měně. Tedy má-li evropská společnost sídlo v ČR, musí být základní kapitál evropské společnosti vyjádřen a účetní závěrka zpracována a zveřejněna v českých korunách. Postavení evropské společnosti v národních právních řádech je upraveno tak, jako by se jednalo o akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo (zákaz diskriminace). V mnoha ohledech tak bude SE v jednotlivých členských státech považována za běžnou akciovou společnost.

Pokud uvažujete o založení Evropské společnosti, můžete se obrátit na konzultanty společnosti Profi-kancelář s.r.o. Ceník založení SE zde.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.