Rozdíl mezi ukončením a přerušením živnosti

Občas se podnikatel dostane do situace, kdy se rozhoduje zda ukončit nebo přerušit svou podnikatelskou činnost. Jak se liší přerušení a ukončení živnosti a co je nutné v obou případech zařídit?

Ukončení živnosti znamená ukončení činnosti trvale a bez možnosti obnovení. Toto rozhodnutí může být způsobeno různými důvody, jako například neúspěšnou obchodní činností nebo osobními důvody. K ukončení podnikání je nutné podat žádost na živnostenský úřad a zrušit tak živnostenské oprávnění.

Při ukončení podnikání jsou podnikatelé povinni splnit několik administrativních kroků. Kromě žádosti o zrušení živnostenského oprávnění je nutné zrušit i registraci u finančního úřadu, OSSZ a zdravotní pojišťovny. Pokud podnikatel zaměstnává zaměstnance, musí jim sdělit plánovaný konec pracovního poměru s dostatečným předstihem. 

V následujícím roce musí podnikatel včas a správně podat daňové přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Tato povinnost se podnikatele týká, i kdyby se po ukončení podnikání stal zaměstnancem. 

Údaje o podnikateli a jeho podnikání jsou ve veřejném rejstříku ještě další čtyři roky po ukončení činnosti. Až poté dojde k přenosu informací do neveřejné části rejstříku, která není volně dohledatelná. 

Na druhé straně, přerušení živnosti znamená pozastavení podnikatelské činnosti po určitou dobu, kterou si stanoví sám podnikatel. Důvodem přerušení může být například dočasná nemoc, mateřská dovolená nebo jiné osobní důvody. Přerušení podnikání není nutné hlásit na živnostenský úřad. Pokud chce podnikatel předejít tomu, abys zůstal bez prostředků, měl by se registrovat na úřadu práce jako osoba hledající zaměstnání.

Při přerušení podnikání není nutné provádět žádné zvláštní kroky, ale je nutné se odhlásit na okresní správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. Pokud podnikatel má závazky vůči svým zaměstnancům, musí být dodržena pracovní doba, mzda a ostatní pracovní podmínky.

Nezávisí na tom, zdali podnikatel podniká na činnost hlavní nebo vedlejší. Obě tyto varianty lze dobu určitou pozastavit, následně obnovit anebo zrušit úplně. V obou případech je také nutné vyrovnat se s daňovými a účetními povinnostmi.