Tichý společník – význam termínu

Tichým společníkem je fyzická nebo právnická osoba, podnikatel či nepodnikatel, která se nějakým způsobem podílí na podnikání podnikatele. Taková osoba uzavřela s podnikatelem smlouvu o tiché společnosti podle občanského zákoníku.  

Ve smlouvě se tichý společník zavazuje ke vkladu, jehož prostřednictvím se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele. Vkladem tichého společníka může být jak peněžitá částka, tak věc, právo nebo jiná majetková hodnota, kterou lze využít při podnikání společnosti. Podnikatel se zase zavazuje platit tichému společníkovu podíl na zisku.

Tichý společník má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele, pokud to není smluvně jinak stanoveno. Tichý společník má vždy nárok na stejnopis účetní závěrky za dané účetní období. Tichý společník ale nikdy nemůže zasahovat do vedení podnikání.

Tichý společník se využívá na začátku podnikání, kdy jsou nezbytné větší finanční investice nebo v situaci kdy podnikatel potřebuje finanční výpomoc, protože se jeho podnikání příliš nedaří.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.