Jaké druhy společností si lze založit?

Při zakládání firmy je nezbytné vybrat správný právní status, který bude odpovídat podnikatelovým potřebám a cílům. V tomto článku se podíváme na různé typy společností, které lze založit pro podnikání v České republice.

Akciová společnost (a.s.):

Akciová společnost je vhodná pro větší podniky, které mají zájem o získání kapitálu od veřejnosti. Akcionáři vlastní akcie společnosti, které představují jejich podíl na vlastnictví firmy. Akciová společnost poskytuje větší flexibilitu při přilákání investorů a umožňuje snazší obchodování s akciemi.

Evropská akciová společnost (European Company, zkráceně SE): 

Jedná se o speciální právní formu společnosti, která umožňuje podnikatelům provozovat činnost na úrovni Evropské unie (EU). Je to evropská právní entita, která je upravena na úrovni EU na základě tzv. Nařízení o evropské společnosti (Council Regulation (EC) No. 2157/2001).

Komanditní společnost (k.s.):

Komanditní společnost je hybridní forma podnikání, která kombinuje dvě kategorie společníků: komplementáře (nesou neomezenou odpovědnost) a komanditisty (ručí jen do výše svého vkladu). Tato forma je vhodná pro podnikání, kde jedna strana přináší kapitál (komanditista) a druhá strana přináší know-how a vedení firmy (komplementář).

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.):

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zvolená forma pro zakládání firem v České republice. Majitelé společnosti jsou zde společníci, kteří ručí jen do výše svého vkladu. S.r.o. poskytuje vyšší právní ochranu a je vhodná pro menší a středně velké podniky.

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.):

Veřejná obchodní společnost je společnost, která je tvořena minimálně dvěma společníky, kteří se podílejí na podnikání a sdílejí společné jmění. Veřejná obchodní společnost je upravena občanským zákoníkem. K jejímu vzniku je potřeba společenská smlouva, ve které si společníci definují přerozdělování zisku a oprávnění každého z nich k vedení firmy. Tato společnost nevyžaduje žádný základní vklad. Za její závazky ale ručí všichni společníci svým osobním majetkem, a to rovným dílem.