Úvěr – význam termínu

Úvěr je finanční služba, forma dočasného poskytnutí peněžních prostředků. Úvěr je jedním ze základních finančních produktů bankovních a nebankovních společností. Bankovní úvěr podléhá kontrole České národní banky.󠀥󠀥

Při sjednání úvěru se dlužník poskytovateli finančních prostředků zaváže, že do určité doby splatí nejen celou vypůjčenou částku, ale také sjednaný úrok. Podmínky sjednaného úvěru včetně práv a povinností smluvních stran jsou podrobně popsány ve smlouvě o úvěru.

Úvěry mohou získat nejen fyzické osoby, ale i podnikatelé a firmy. Podnikatel si může zřídit například kontokorentní úvěr, který umožňuje čerpat peníze z běžného účtu i v případě, že na něm nejsou dostatečné prostředky. Dále si podnikatel může zřídit provozní úvěr, který slouží k financování provozních potřeb (nákup investičního majetku). A také si lze zajistit investiční úvěr, který je určen k pořizování investičních celků. 

Další související termíny: