BOZP – Význam zkratky

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP je vlastně souhrn opatření ze strany zaměstnavatele, která mají za cíl zamezit vzniku ohrožení nebo poškození zdraví a ztrátám na životech pracovníků. 

Oblast BOZP upravuje Zákoník práce. Mezi další zásadní předpisy patří zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP. A existují další zákony, předpisy a nařízení, které jsou zaměřeny na konkrétní činnosti a úkony ve firmě

Povinností každé firmy, která má  zaměstnance, je také zpracování dokumentace BOZP a pravidelné provádění školení a prověrek BOZP. Za nedodržení těchto požadavků hrozí až statisícové pokuty.

Pokud uvažujete o založení nové firmy, můžete se obrátit na konzultanty společnosti Profi-kancelář s.r.o. Ceník založení firmy zde.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.