Obchodní společnost – význam termínu

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Jako ekonomický pojem označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro své fungování nakupuje společnost výrobní služby, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. Zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Společnost se zakládá společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou podepsanou všemi zakladateli. Vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Pokud uvažujete o založení nové firmy, můžete se obrátit na konzultanty společnosti Profi-kancelář s.r.o. Ceník založení firmy zde.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.