Obchodní zákoník – význam termínu

Obchodní zákoník (ve zkratce ObchZ) je zákoník vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 513/1991 Sb. a upravuje oblast obchodního práva coby součásti práva soukromého. Obecným právním předpisem soukromého práva je občanský zákoník a obchodní zákoník představuje nejvýznamnější zvláštní předpis k občanskému zákoníku.

Každá firma musí mít vlastní sídlo. Pokud nepotřebujete stálé kanceláře, ale na druhou stranu nechcete mít sídlo firmy obýváku, bude pro vás vhodná služba virtuální kanceláře. Virtuální kancelář v Praze dodá firmě prestižní adresu s nízkými výdaji.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.