Prokura – význam termínu

Prokura je institut obchodního práva zakotvený v obchodním zákoníku, jímž podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Je tedy specifickou formou plné moci, jejíž udělení je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Prokuristou může být jen osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům.

Pokud uvažujete o založení nové firmy, můžete se obrátit na konzultanty společnosti Profi-kancelář s.r.o. Ceník založení firmy zde.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.