Zákon o obchodních korporacích

ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ČÁST DRUHÁ – USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ

 HLAVA I
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

§ 774
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).