Zákon o obchodních korporacích

ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ČÁST PRVNÍ – OBCHODNÍ KORPORACE

 HLAVA I

 Díl 5

Základní kapitál

§ 30
Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.