Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA III – 
REGISTR OSOB

§ 25 – Subjekty vedené v registru osob

Subjektem, o němž se vedou v registru osob údaje (dále jen „osoba“), je

a) právnická osoba,

b) organizační složka právnické osoby,

c) organizační složka státu,

d) podnikající fyzická osoba22),

e) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby23),

f) organizace s mezinárodním prvkem24), pokud je zapsána do evidence podle jiného právního předpisu25).

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).