Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA IV – 
REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

§ 31 – Obsah registru územní identifikace

(1) Registr územní identifikace obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích

a) území státu,

b) území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu27),

c) území vyššího územního samosprávného celku28),

d) území kraje29),

e) území okresu30),

f) správní obvod obce s rozšířenou působností31),

g) správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem32),

h) území obce33),

i) území vojenského újezdu34),

j) správní obvod v hlavním městě Praze35),

k) území městského obvodu v hlavním městě Praze36),

l) území městské části v hlavním městě Praze37),

m) území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města38),

n) katastrální území39),

o) území základní sídelní jednotky40),

p) stavební objekt,

q) adresní místo,

r) pozemek v podobě parcely41).

(2) Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1.

(3) Registr územní identifikace dále obsahuje údaje o těchto územně evidenčních jednotkách

a) část obce42),

b) ulice nebo jiné veřejné prostranství43) (dále jen „ulice“).

(4) Registr územní identifikace obsahuje i zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).