Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA IV – 
REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

§ 34 – Další údaje vedené o stavebním objektu

(1) O stavebním objektu se dále v registru územní identifikace vedou údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a o typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomické atributy tohoto objektu, kterými jsou

a) měsíc a rok dokončení,

b) počet bytů u stavebního objektu s byty,

c) zastavěná plocha v m2,

d) obestavěný prostor v m3,

e) podlahová plocha v m2,

f) počet nadzemních a podzemních podlaží,

g) druh svislé nosné konstrukce,

h) připojení na vodovod,

i) připojení na kanalizační síť,

j) připojení na rozvod plynu,

k) způsob vytápění a

l) vybavení výtahem.

(2) Stavební objekt má jedno nebo více adresních míst.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).