Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 59 – Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností

(1) Právnické osobě a dalším subjektům neuvedeným v § 58 (dále jen „právnická osoba“) se údaje, které jsou k nim vedeny v registru práv a povinností, poskytnou obdobně podle § 58 odst. 1 až 5, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1 musí obsahovat

a) název nebo obchodní firmu právnické osoby,

b) identifikační číslo právnické osoby nebo obdobný údaj,

c) adresu sídla právnické osoby,

d) údaje o fyzické osobě, která jménem právnické osoby jedná, a to

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum a místo narození,

3. číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li tato fyzická osoba držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).