Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 69 – Zmocňovací ustanovení

(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví

a) způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,

b) způsob zápisu adresy,

c) způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,

d) způsob, jakým obce poskytují správci registru lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,

e) postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady a technické a bezpečnostní parametry,

f) úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,

g) způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek,

h) provozní podmínky a popis rozhraní pro přístup k datům registru územní identifikace a nemovitostí a k vytěžování databáze způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření podle § 64 až 68.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).