Živnost versus svobodné povolání

Živnostenské oprávnění pro některé samostatné činnosti vůbec není potřeba, i tak se ale vykonavatel svobodného povolání musí chovat jako OSVČ. Svobodné povolání patří mezi tradiční formu výdělku či přivýdělku pro profesionální i amatérské umělce.

Podle zákona o živnostenském podnikání je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Všechny činnosti, které je možné vykonávat dle živnostenského zákona, jsou podle šíře požadavků na jejich provozování rozděleny do čtyř samostatných kategorií: živnosti volné, živnosti vázané, živnosti řemeslné a živnosti koncesované.

Velmi často se zaměňuje živnostenské oprávnění (osvědčené živnostenským listem) za práci na IČO. Identifikační číslo je statistickým znakem a přiděluje jej příslušný statistický úřad. Se živností souvisí nepřímo tím, že se toto číslo pro urychlení agendy uděluje automaticky s udělením živnostenského oprávnění. IČ není pro výkon svobodného povolání nutné, v některých případech však použití může být praktické (např. pro zákazníky). IČ lze získat při registraci u Českého statistického úřadu.

Svobodné povolání se neřídí živnostenským zákonem. Bez živnosti se obejde např. využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti. Jedná se zejména o autorský zákon či zákon o užitných vzorech, vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. Bez živnostenského listu se kromě spisovatelů a vynálezců mohou obejít také malíři, umělečtí fotografové, hudebníci nebo herci. Také architekti a advokáti, lékaři či daňoví poradci provozují svobodné povolání, které se řídí speciálními předpisy. Někdy může být výhodné vedle těchto činností vykonávat některé obory živnosti (např. volné).

I bez živnostenského listu musí vykonavatel neživnostenského podnikání své příjmy pravidelně danit. Zahájení svobodného povolání je třeba nahlásit na finančním úřadě, který přiděluje daňové identifikační číslo (DIČ), dále na okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Na fyzickou osobu se tedy vztahují podobná pravidla jako na fyzickou osobu podnikající podle živnostenského zákona (osoba samostatně výdělečně činná, OSVČ).