Zprostředkování odpovědného zástupce pro živnost

Chcete podnikat v řemeslné živnosti, ovšem nesplňujete podmínky pro její získání?

 

Pokud je to tak, využijte naší nabídky zprostředkování odpovědného zástupce.

Status odpovědného zástupce je popsán v zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a jeho jmenování umožňuje podnikateli provozovat i živnost, na kterou sám nemá odpovídající kvalifikaci. Podmínky pro jmenování jsou uvedeny v §6 a §7 a lze je stručně popsat takto:

– bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona – za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání,

– odborná způsobilost – typicky se jedná o vzdělání odpovídající konkrétní živnosti. Nejčastěji se prokazuje dokladem o vzdělání u oboru, ovšem lze jí doložit i požadovanou délkou praxe na pozici zaměstnance ve společnosti, která sama živnost provozuje, nebo aktivním vykonáváním živnosti jako OSVČ.

Pokud z nějakého důvodu nesplňujete uvedené podmínky, obraťte se na nás. Zástupce zprostředkujeme, připravíme smlouvu o výkonu funkce a zajistíme i celý proces získání živnostenského oprávnění, případně registraci živnosti do obchodního rejstříku.