Proces a délka zřízení živnostenského listu

Doba, kdy jednání na úřadech trvala velmi dlouho a úřady mnohdy překračovaly i zákonem stanovený čas na zpracování žádosti, jsou naštěstí již pryč. Pokud jste vybaveni nezbytnými dokumenty, zřízení živnostenského listu trvá nyní obvykle maximálně týden, u koncesovaných živností několik týdnů. Podrobnější informace uvádíme v našem článku níže.

Pro podnikatele je velkou výhodou, že nemusí jednání na živnostenském úřadu absolvovat osobně. Určitě znáte situace, kdy jste přišli na úřad a zjistili, že žádost není správně vyplněná, chybí vám nějaký dokument, podpis již není platný apod. Pokud svěříte jednání profesionální zkušené firmě, ta s plnou mocí vše zařídí tzv. na první dobrou, dopředu zkontroluje všechny náležitosti, poradí a doporučí vhodný postup a vy ušetříte čas, který můžete věnovat rozvoji svého businessu.

Zřízení živnostenského listu je totiž nezbytným krokem umožňujícím podnikání jak fyzické, tak právnické osoby. Požadavky dané zákonem jsou totožné, liší se však v tom, že u fyzické osoby přiděluje identifikační číslo přímo živnostenský úřad a vzápětí lze začít s podnikatelskou činností, zatímco u právnické osoby je zřízení živnostenského listu pouze dílčím krokem a podnikat lze až po registraci společnosti do obchodního rejstříku, kde získává IČ.

O živnostenský list lze požádat na libovolném živnostenském úřadu, není zde stanovena místní příslušnost. K jeho vystavení je vždy nutný ověřeně podepsaný souhlas majitele nemovitosti s umístěním. 

Získání živnostenského oprávnění je spojeno k uhrazením poplatku. Při prvotním zřízení je jeho výše 1000 Kč, za který je možno aktivovat libovolný počet jakýchkoli živností vč. řemeslných, vázaných či koncesovaných. V průběhu podnikání lze živnosti rozšířit, což je spojeno s úhradou poplatku 500 Kč za každou novou živnost. U volných živností (tedy výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) není problém průběžně přidávat či měnit obory podnikání, a to bezplatně.

Jak dlouho trvá zřízení živnostenského listu

Proces a jeho délka se liší podle druhu živnostenského oprávnění. Živností existuje mnoho a jsou jednotlivě specifikovány v přílohách živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. Dělí se na:

1) volné

2) řemeslné

3) vázané

4) koncesované.

1) Volné

Jedná se o základní variantu podnikání obsahující 80 oborů činností, u kterých není třeba nic konkrétního dokládat, pouze se aktivují. U volných živností celý proces zřízení živnostenského listu trvá maximálně jeden týden, ovšem často úřad registruje živnostenský list již do dalšího úředního dne. Mezi volné živnosti patří např.:

– Zprostředkování obchodu a služeb

– Velkoobchod a maloobchod

– Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

– Ubytovací služby

– Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií

– Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

– Pronájem a půjčování věcí movitých

– Poradenská a konzultační činnost

– Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

– Překladatelská a tlumočnická činnost

– Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů

– Provozování kulturních a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů

– Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

Všechny obory včetně jejich popisu naleznete na následujícím odkazu: https://www.profi-kancelar.cz/zalozeni-s-r-o-pro-volne-cinnosti/

2) Řemeslné

Řemeslné živnosti jsou vyjmenovány v příloze č. 1 živnostenského zákona. K jejich provozování je nutno mít k dispozici tzv. odpovědného zástupce neboli garanta, tedy osobu, která má v uvedeném oboru vzdělání. Má-li vzdělání v oboru příbuzném (např. slaboproudá elektrotechnika při požadavku na montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení), je třeba doložit praxi v délce 1 roku. Totéž platí při absolvování rekvalifikačního kurzu. Vzdělání v oboru může být nahrazeno praxí v délce 6 let plného pracovního úvazku (nebo delší při kratším úvazku). Potvrzení praxe vydává zaměstnavatel s uvedením pracovní pozice, datumu zahájení a ukončení pracovní smlouvy a popisu pracovní činnosti.

Pokud jsou při podání k dispozici všechny nezbytné dokumenty, zřízení živnostenského listu trvá podobně jako u volných živností maximálně jeden týden.

Mezi nejčastější řemeslné živnosti patří:

– Pekařství, cukrářství

– Zámečnictví, nástrojářství

– Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

– Truhlářství, podlahářství

– Zednictví

– Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

– Vodoinstalatérství, topenářství

– Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynem

– Malířství, lakýrnictví, natěračství

– Pokrývačství, tesařství

– Klempířství a oprava karosérií

– Opravy silničních vozidel

– Holičství, kadeřnictví

– Hostinská činnost

– Kosmetické služby

Seznam všech oborů naleznete na následujícím odkazu: https://www.profi-kancelar.cz/zalozeni-s-r-o-pro-remeslne-cinnosti/

3) Vázané

Vázané živnosti jsou obsaženy v příloze č. 2 živnostenského zákona. Od řemeslných liší tím, že obvykle je u odpovědného zástupce kromě vzdělání vyžadována také praxe. Délka požadované praxe se odvozuje od úrovně vzdělání (čím vyšší vzdělání, tím kratší praxe postačuje). Některé živnosti umožňují doložit vzdělání autorizací odborné profesní komory bez požadavku na praxi. I v tomto případě při doložení všech požadovaných dokumentů zřízení živnostenského listu trvá do jednoho týdne.

Mezi nejčastější vázané živnosti patří:

– Oční optika

– Projektová činnost ve výstavbě

– Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

– Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

– Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb

– Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

– Psychologické poradenství a diagnostika

– Masérské, rekondiční a regenerační služby

Všechny obory náležící do vázaných živností naleznete zde: https://www.profi-kancelar.cz/zalozeni-s-r-o-pro-vazane-cinnosti/

4) Koncesované

Seznam koncesovaných činností najdeme v příloze č. 3 živnostenského zákona. 

U koncesované živnosti musí podnikatel kromě odpovědného zástupce získat schválení konkrétního úřadu, na jehož základě je vydáno povolení – tzv. koncese. Podle konkrétního oboru činnosti patří mezi tyto úřady např. ministerstva zemědělství / průmyslu / obchodu, generální ředitelství úřadu práce, odbor dopravy krajského úřadu. Nezřídka je také třeba sjednat komerční pojištění.

Kvůli tomu, že do procesu vstupují další instituce, trvá vydání koncese obvykle několik týdnů.

Mezi koncesované živnosti patří např.:

– Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

– Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

– Silniční motorová doprava nákladní

– Silniční motorová doprava osobní

– Provozování cestovní kanceláře

– Ostraha majetku a osob

– Služby soukromých detektivů

– Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

– Provozování pohřební služby

Kompletní seznam oborů koncesovaných živností naleznete zde: https://www.profi-kancelar.cz/zalozeni-s-r-o-pro-koncesovane-cinnosti/