Pět způsobů, jak oživit své podnikání

Pokud se podnik ve svém podnikání potýká s poklesem příjmů nebo se prostě jen zastavil a neroste, může k tomu přispívat řada faktorů. Globální pandemie, nová konkurence, ztráta významného zákazníka, slabé vedení, fluktuace klíčových zaměstnanců nebo necílený marketing, to vše může mít negativní vliv na růst a udržitelnost malého podniku a být příčinou jeho útlumu. 

Když se podnikání nedaří nebo stagnuje, možná je řešením snaha o změnu. Třeba to znamená vylepšit výrobek nebo službu nebo přijít s novou marketingovou kampaní. Je tedy nutný nový a kreativní přístup. Zkusit jiný způsob pohledu na věc může přinést průlomovou změnu, která vytvoří nové příležitosti. Právě tento typ myšlení je potřebný k omlazení podniku. 

5 způsobů, jak nastartovat svou firmu

  1. Větší přítomnost na internetu

Tradiční, zavedené podniky mohou  uvíznout v minulosti, zatímco jejich konkurenti získávají vliv díky všudypřítomné přítomnosti na internetu a webu. Globální pandemie způsobila, že se většina jednotlivců a zaměstnanců do jisté míry izolovala, a také donutila podniky, ať už jde o obchod mezi spotřebiteli, nebo o obchod mezi firmami, fungovat jinak než v minulosti. Aby firma mohla fungovat v novém normálu, musí hledat více možností jak podnikat na internetu.

  1. Provedení provozních změn

Změna je někdy nejen nevyhnutelná, ale také prospěšná. Stačí se podívat prakticky na jakýkoli podnik během pandemie, aby bylo vidět, jak provedl provozní změny. Zatímco většina podniků provedla alespoň mírné změny, jiné podniky byly nuceny transformovat téměř celý svůj provoz. Naštěstí mnohé z těchto změn a transformací vedou k zisku a k tomu, že podnik je silnější do budoucna. 

  1. Kreativita při tvorbě cen

Mnoho podniků se dostává do zajetých kolejí a účtuje si za své výrobky nebo služby stále stejné ceny. Cenotvorba však nemusí být statická. Samozřejmě mohou existovat slevové ceny za prodej a také mohou existovat slevové ceny za množstevní nákupy, nákupy 1+1 a speciální denní nebo hodinové ceny. Na druhé straně mohou existovat prémiové ceny za prodloužené záruky a služby, doplňkové produkty a služby a individuální služby. Kreativní přístup k tvorbě cen může také zlepšit prodej.

  1. Vyhledání trhů s nedostatečnou nabídkou 

Snadněji se to řekne, než udělá, ale velké příležitosti čekají na malé podniky, které dokážou najít trh s nedostatečnými službami, zjistit potřeby tohoto trhu a pak určit, jak tyto potřeby nejlépe uspokojit. Malý podnik si může udržet svůj hlavní cílový trh a zároveň expandovat na nové trhy, čímž si vytvoří jedinečnou tržní niku. Třeba bude také dobré si rozšířit portfolio živností a tím také okruh zákazníků.

  1. Aktualizace názvu a označení společnosti

Ano, někdy může být změna názvu a označení na místě. Říká název podniku a jeho značení zákazníkům skutečně, jaké výrobky nebo služby podnik poskytuje? Věrní zákazníci to možná vědí, ale co noví zákazníci? Pokud to není jasné, možná by nový název, značení a doprovodný slogan potenciálním zákazníkům usnadnily pochopit, co přesně podnik prodává. Je dobré zvážit i umístění sídla firmy a možná si zřídit sídlo tam, kde je možnost oslovit větší množství zákazníků.

Buďte inovativní, připravte se na změnu, zkuste něco jiného a zkoušejte to tak dlouho, dokud nenajdete něco nového, co bude fungovat lépe. Budoucnost vaší firmy může být právě v reinvenci.