Jak si založit s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným je nejoblíbenější forma obchodní společnosti, kterou si lze v ČR založit. Jedná se o právnickou osobu, která vzniká podpisem zakladatelského dokumentu u notáře. Společnost s ručením omezeným má zákonem danou strukturu.

Jak založit s.r.o.?

Sepsání společenské smlouvy u notáře

Prvním krokem je uzavření společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného společníka). Společenská smlouva jako veřejná listina musí být sepsána formou notářského zápisu.

Získání živnostenského listu

Pokud si podnikatel vybral živnost volnou, u této živnosti není třeba nic dokládat, pouze se o ní požádá a živnostenský úřad ji aktivuje.

Pokud si podnikatel vybral živnost řemeslnou, pak musí jmenovat odpovědného zástupce, který má zkušenosti ve vybrané podnikatelské činnosti. Tímto zástupcem může být podnikatel sám (společník nebo jednatel založené firmy s.r.o.), nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost, tedy buď má vzdělání přímo v oboru, nebo v příbuzném oboru a praxi 1 rok nebo vzdělání v oboru nemá a disponuje praxí 6 let.

Pokud si podnikatel vybral živnost koncesovanou, pak musí počítat s tím, že stát chce mít pod kontrolou její vykonávání, a proto koncesovaná živnost podléhá vydání státního povolení s jejím provozováním, které osvědčuje výpis (koncese). Výpis se vydává na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápisu do živnostenského rejstříku. Pro získání koncese je nutné prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit případné další podmínky.

Složení základního kapitálu zakládané s.r.o.

Způsob splacení vkladů stanovuje společenská smlouva, ale mezi nejběžnější způsoby patří složení vkladů na bankovní účet při založení s.r.o. Tento úkon je svěřen do rukou tzv. správce vkladu, který je jmenovitě uveden v zakladatelském dokumentu firmy. Splacením vkladu a vyhotovením úředního potvrzení jeho funkce zaniká.

Podání návrhu na zápis s.r.o. do rejstříku

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se podává přímo na rejstříkovém soudu nebo u notáře. Pokud jsou shromážděny všechny nezbytné dokumenty, sepíše se tzv. osvědčující dokument o doložení listin nezbytných pro zápis nové s.r.o. a žádost o přímý zápis notářem. Následně notář obvykle během několika dnů zajistí zápis založené s.r.o. do veřejného rejstříku. V této chvíli získává nově založené firma vlastní IČ.

Registrace společnosti u finančního úřadu

První povinností po založení firmy (s.r.o.) je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 15 dnů od zápisu v obchodním rejstříku. Současně lze společnost registrovat i k dalším ohlašovacím daním (silniční, ze závislé činnosti atd.), případně k dani z přidané hodnoty (DPH).

Založení s.r.o tedy není úplně jednoduchý proces. Je nutné po sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy navštívit živnostenský úřad, banku, notáře a nakonec finanční úřad.

Pokud se vám tento zdlouhavý proces nechce absolvovat, svěřte se do rukou profesionálů. Pokud chcete koupit firmu či založit s.r.o., zajistíme vám osobní konzultaci a svižnou realizaci. Založení firmy u nás probíhá podle hesla „rychle nebo zdarma“. K zahájení procesu založení s.r.o. v Profi-kanceláři stačí málo – napište či zavolejte zdarma na 800 880 110 a během pár dní jste majiteli nové společnosti. K nové firmě navíc získáte 15% slevu na pražské sídlo společnosti.

Při založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) vám tedy zajistíme kompletní servis – přednostní termín v notářské kanceláři nebo založení on-line na dálku, podklady pro živnostenské oprávnění, povinné registrace. Nové s.r.o. je v obchodním rejstříku do dvou týdnů, u varianty Express do 5 dnů.