Jak si vybrat jméno zakládané společnosti?

Chcete si založit firmu a dumáte jak ji pojmenovat? Název firmy má v éře internetu ještě větší význam, než tomu bývalo dřív. Prezentuje společnost u potenciálních zákazníků, partnerů a investorů a často je vidět v logu nebo doméně webových stránek a sociálních sítích. Jedním aspektem jsou obecná daná pravidla, druhým to, že podnikatel se s názvem musí ztotožnit, musí se mu líbit, a měl by v něj věřit. Jak takový název vytvořit?

Než začnete tvořit název firmy

Pro začátek je užitečné zjistit, jak se jmenují přímí i nepřímí konkurenti a vytvořit seznam slov, která se ke společnosti nějakým způsobem vztahují. Jaká slova by se ve spojení s firmou měla lidem vybavit?

Také je dobré si formulovat a sepsat poslání firmy, proč vlastně existuje, co nabízí, jak funguje a jak se chystá fungovat do budoucna, zda bude expandovat do zahraničí. Vedle poslání firmy je důležité, aby podnikatel věděl v čem jeho firma vyniká a jaké jsou její výhody a pokud možno je v názvu zohlednit. 

Obecná pravidla

Název by měl být snadno vyslovitelný a zapsatelný (bez zbytečných speciálních znaků, číslic apod.). Název by se měl dát také dobře skloňovat, protože v češtině je skloňování přirozené. Také by měl být pozitivně nebo neutrálně zabarvený, neměl by vyvolávat negativní pocity.

Jakými způsoby lze název vytvořit?

  1. Akronym

Akronym je spojení počátečních slabik několika slov. Jeho výhodou je, že se dá skloňovat, díky čemuž lze o firmě snáze mluvit. (např: Alza – Aleš Zavoral)

      2. Anagram

Jedná se o přeházení písmen určitého slova. (např. Kobo – ze slova book)

      3. Jména zakladatelů

Mezi společnosti nesoucí jména zakladatelů patří Baťa, Škoda, Matonni a další. Možný je i překlad jakéhokoliv slova (i jména) do cizího jazyka. Například název společnosti Audi vznikl latinským překladem příjmení jejího zakladatele.

     4. Metafora

Metafora je přenesené pojmenování na základě nějaké vnější podobnosti. Společnost Amazon byla pojmenována po nejdelší řece Amazonce, protože se měl stát největším e-shopem světa.

     5. Novotvar

Když podnikatel vymyslí zcela nové slovo, zvýší šance, že název společnosti půjde registrovat jako ochrannou známku a najde i dostupnou internetovou doménu. (např. Notino)

     6. Zkratka

Může jít například o iniciály zakladatelů (DHL) nebo počáteční písmena víceslovného názvu (ČEZ, ČD).

Pokud bude z obchodního hlediska důležité vybudovat vlastní značku, je užitečné zkonzultovat možnost získání ochranné známky s odborníkem a ještě před založením firmy zaregistrovat odpovídající doménu. 

Více též: https://www.profi-kancelar.cz/co-zvazovat-pri-zalozeni-s-r-o/