Zákon o obchodních korporacích

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 25. ledna 2012
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Aktuální verze zákona v PDF

Starší verze zákona v PDF