Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA IV – 
REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

§ 32 – Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách

(1) O každém územním prvku se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název, pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak,

b) lokalizační údaje, kterými jsou definiční bod, a nejde-li o adresní místo nebo stavební objekt, jehož hranice nejsou zobrazeny v katastrální mapě, též hranice,

c) údaje o vazbách na jiné územní prvky, případně na územně evidenční jednotky.

(2) O každé územně evidenční jednotce se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název,

b) lokalizační údaje, kterými jsou u části obce definiční bod a u ulice definiční čára,

c) údaje o vazbách na územní prvky.

(3) Identifikačními údaji o územním prvku, kterým je

a) pozemek, jsou kód a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží, a parcelní číslo,

b) stavební objekt, jsou identifikační údaje pozemku, na kterém je stavební objekt postaven, a dále

1. údaj o jeho čísle popisném nebo evidenčním, pokud se přiděluje, a údaj o části obce, ke které stavební objekt přísluší, nebo

2. údaj o tom, že se jedná o stavební objekt, kterému se popisné ani evidenční číslo nepřiděluje.

(4) Kódem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je číselný nebo abecedně číselný údaj, který je jim jako jedinečný přiřazen a je veden v registru územní identifikace. Kód územního prvku nebo územně evidenční jednotky, který byl přidělen, nelze užívat opakovaně, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

(5) Definičním bodem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je bod umístěný uvnitř územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu.

(6) Definiční čára ulice vyjadřuje průběh ulice v terénu.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).