Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 66 – Přechodná ustanovení

(1) Správce registru územní identifikace při vytváření registru územní identifikace zapíše

a) údaje o katastrálních územích a pozemcích z katastru nemovitostí,

b) údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí,

c) údaje o stavebních objektech nezapisovaných do katastru nemovitostí z registru sčítacích obvodů a budov vedeného Českým statistickým úřadem,

d) vybrané údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí a z registru sčítacích obvodů a budov,

e) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy z katastru nemovitostí,

f) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti z katastru nemovitostí,

g) údaje o území obcí z katastru nemovitostí,

h) údaje o územích městských částí hlavního města Prahy a správních obvodech v hlavním městě Praze z registru sčítacích obvodů a budov,

i) údaje o územích městských částí nebo městských obvodů statutárních měst z registru sčítacích obvodů a budov,

j) údaje o základních sídelních jednotkách z registru sčítacích obvodů a budov,

k) údaje o částech obce a ulicích z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí,

l) údaje o adresním místě z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

(2) Správci informačních systémů veřejné správy uvedených v odstavci 1 poskytnou potřebné údaje správci registru územní identifikace, a to nejpozději do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Správce registru územní identifikace zpracuje údaje poskytnuté podle odstavců 1 a 2 a nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona je zapíše do registru územní identifikace.

předchozí paragraf zpět na obsah zákona následující paragraf

 

Služby, které by vás mohli zaujmout:

Společnost Profi-kancelář nabízí službu poskytnutí sídlavirtuální kancelář v Praze 1, v Praze 2, v Praze 3 a Praze 9. Kromě sídla firmy zajišťujeme administrativní servis při založení firmy (s.r.o.), krátkodobý pronájem kanceláře,sdílené kanceláře a vedení účetnictví pro společnosti i podnikatele (živnostníky).