Zákon o základních registrech

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKON 
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ROZDĚLENÍ ZÁKONA O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ REGISTRY

HLAVA I – OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 – Předmět úpravy
§ 2 – Obecné pojmy
§ 3 – Základní registry
§ 4 – Údaje základního registru
§ 5 – Využívání referenčních údajů základního registru
§ 6 – Správa základních registrů
§ 7 – Správa základních registrů
§ 8 – Správce agendového informačního systému
§ 9 – Identifikátory fyzických osob
§ 10 – Identifikátory fyzických oso
§ 11 – Působnost Úřadu
§ 12 – Identifikátory osob zapsaných v registru osob
§ 13 – Kód agendy
§ 14 – Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů
§ 15 – Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů

HLAVA II – REGISTR OBYVATEL
§ 16 – Registr obyvatel
§ 17 – Registr obyvatel
§ 18 – Údaje vedené v registru obyvatel
§ 19 – Zapisování údajů do registru obyvatel
§ 20 – Správce registru obyvatel
§ 21 – Správce registru obyvatel
§ 22 – Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel
§ 23 – Nové pořízení údajů

HLAVA III – REGISTR OSOB
§ 24 – Pojmy
§ 25 – Subjekty vedené v registru osob
§ 26 – Údaje vedené v registru osob
§ 27 – Zapisování údajů do registru osob
§ 28 – Správce registru osob
§ 28a – Správce registru osob

HLAVA IV – REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
§ 29 – Pojmy
§ 30 – Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce
§ 31 – Obsah registru územní identifikace
§ 32 – Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
§ 33 – Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
§ 34 – Další údaje vedené o stavebním objektu
§ 35 – Další údaje vedené o pozemku a adresním místě
§ 36 – Zobrazení územních prvků
§ 37 – Zvláštní způsob vedení údajů
§ 38 – Referenční údaje
§ 39 – Informační systém územní identifikace
§ 40 – Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 41 – Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 42 – Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 43 – Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 44 – Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 45 – Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 46 – Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 47 – Zapisování údajů do registru územní identifikace

HLAVA V – REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 48 – Pojmy
§ 49 – Správce registru práv a povinností
§ 50 – Údaje vedené v registru práv a povinností
§ 51 – Referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci
§ 52 – Referenční údaje o právech a povinnostech osob
§ 53 – Registrace agendy
§ 54 – Registrace agendy
§ 55 – Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy
§ 56 – Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy
§ 57 – Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 58 – Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
§ 58a – Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
§ 59 – Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
§ 60 – Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
§ 61 – Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
§ 62 – Poskytování údajů z registru osob
§ 63 – Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace
§ 64 – Přechodná ustanovení
§ 65 – Přechodná ustanovení
§ 66 – Přechodná ustanovení
§ 67 – Přechodná ustanovení
§ 68 – Přechodná ustanovení
§ 69 – Zmocňovací ustanovení
§ 70 – Účinnost

 

Aktuální verze zákona v PDF :

Text zákona ve Sbírce zákonů (březen 2009):