Založení živnosti v roce 2023
Máme zde aktuální popis založení živnosti v roce 2023, vč. online založení na klíč. Díky online založení živnosti nemusíte nikam chodit nebo diskutovat s úředníky o významu kolonek ve formuláři. Kromě zpřísnění podmínek pro realitní makléře se situace naštěstí nijak zásadně nemění. Většinu živností je možné ohlásit nebo změnit na kterémkoliv živnostenském úřadě a v případě, že jste majiteli datové schránky či uznávaného elektronického podpisu, podání je možné i elektronicky. Při založení některých živností je však nutné doložit požadovanou organizační či odbornou způsobilost – vzdělání, praxi nebo jejich kombinaci – viz průvodce:

Připravili jsme průvodce Výběr živnostenského listu – dle oboru a kvalifikace.
Cenu pohodlného zahájení činnosti vám řekne Kalkulátor online založení živnosti na klíč.
A pro začínající podnikatele článek Práce na živnostenský list – výhody a nevýhody

Co je živnost?

Podmínky živnostenského podnikání upravuje samostatný Zákon o živnostenském podnikání a jeho přílohy. Živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pod živností si můžete představit například zedníka, malíře pokojů, ekonomického poradce či tiskového mluvčího, který samostatně podniká na živnostenský list.

Jak získat živnostenský list

Založení živnosti dosáhneme tím, že úřadům oznámíme záměr zahájit podnikání, doložíme kvalifikaci a místo podnikání a živnostenský úřad nám přidělí živnostenské oprávnění (postaru živnostenský list) a identifikační číslo (IČ). Živnostenský list jako „hezký papírový doklad“ o naší živnosti dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, vytiskneme si výpis ze živnostenského rejstříku, příp. získáme ověřenou verzi na CzechPointu. Živnostenský list z dřívějška je však stále platný. Na druhou stranu, vlastní podnikání nemusíte zahájit ihned po založení živnosti.

Zjistit postup a cenu založení živnosti ve 2023 na klíč (bez běhání po úřadech) můžete zde.

Co je potřeba splnit k založení živnosti

Podnikat může každý, kdo:

  • dosáhl věku 18 let,
  • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění (nutno doložit, pokud na území České republiky podnikáte nebo jste již podnikali),
  • má způsobilost k právním úkonům (prokazuje se na základě platného občanského průkazu),
  • je bezúhonný (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů),
  • splňuje kvalifikační požadavky kladené na daný druh podnikání.

Návštěva Živnostenského úřadu při založení živnosti

Jakmile splňuje výše uvedená kritéria pro založení živnosti, máte jasno jakou živnost potřebujete a máte vše, co je třeba doložit, můžete vyrazit na Živnostenský úřad a zažádat si o živnostenské oprávnění. Pokud si neobjednáte založení živnosti na klíč, na první jednání s živnostenským odborem zajděte osobně s dostatečnou časovou rezervou. Při návštěvě budete potřebovat:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz),
  • 1.000 Kč,
  • a vyplněný formulář, který dostanete na úřadě (nebo si jej předem stáhnete v platné online verzi).

Výpis z rejstříků trestů nepotřebujete, protože si ho úřad obstará sám. Zhruba během jednoho týdne od doložení všech potřebných dokumentů  budete mít hotový výpis ze živnostenského rejstříku a přidělené osmimístné číslo identifikační číslo.

Pokud nechcete mít adresu provozovny v bytě, můžete si ve sdílených prostorách Profi-kanceláře objednat virtuální sídlo a využívat služby recepce či zasedací místnosti. Živnost vám samozřejmě můžeme založit na klíč, bez chození na živnostenský úřad a starostí s dalšími registracemi.

Návštěva Správy sociálního zabezpečení

Dále jste povinní se zaregistrovat u Správy sociálního zabezpečení. Zde obdržíte variabilní symbol a pokyny pro zálohové platby sociálního zabezpečení. Jako OSVČ jste u tohoto úřadu povinni platit sociální pojištění formou měsíčních záloh. U Správy sociálního zabezpečení jste povinní se zaregistrovat do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění. Případně lze registraci udělat pomocí jednotného registračního formuláře.

Návštěva zdravotní pojišťovny

Poslední zastávkou je Zdravotní pojišťovna, kde musíte rovněž nahlásit změnu a přechod na OSVČ. I zde musíte platit měsíční zálohové platby. Zdravotní pojišťovnu jste povinní navštívit také do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění.

Po vyřízení všech těchto formalit můžete začít podnikat a musíte se řídit právy a povinnostmi vyplývajícími pro OSVČ.

Profi-kancelář s.r.o. vám pomůže nejen se založením živnosti v roce 2023, ale i se založením s.r.o. nebo virtuálním sídlem firmy – využijte následující slevové akce:

Odpovědný zástupce

Poskytujeme odpovědné zástupce pro různé řemeslné živnosti !

Rozbor novinek kolem zahájení podnikání: