Musí mít podnikatel na živnostenský list bankovní účet?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Základní odpověď zní: ne, živnostenský zákon skutečně výslovně nestanovuje povinnost pro podnikatele mít bankovní účet, ale … to se týká pouze situace, kdy všechny jeho příjmy a výdaje jsou hotovostní a není plátcem DPH. Plátci DPH mají přímo zákonnou povinnost zřídit si bankovní účet.

Další aspekty pro založení bankovního účtu jsou praktické. Mnoho dodavatelů a klientů preferuje platby bankovním převodem, bez bankovního účtu je tak obtížné platit za faktury a přijímat platby. Hotovostní platby jsou také omezené částkou 350.000 Kč, nad tuto sumu to již bez účtu nelze.

Navíc je zde i otázka reputace, firmy a živnostníci bez bankovního účtu mohou působit nedůvěryhodně.

Běžný nebo podnikatelský účet

Další otázkou však je, zda živnostník potřebuje mít specifický podnikatelský účet nebo stačí běžný soukromý účet společný pro podnikatelské i soukromé platby. Z živnostenského zákona nevyplývá žádná přímá povinnost pro OSVČ zřizovat si pro své podnikání specifický bankovní účet. Mohou tak dle své volby používat běžný osobní účet i pro firemní účely. Přesto lze doporučit otevření podnikatelského účtu s ohledem na následující výhody:

  • snadnější oddělení soukromých a podnikatelských transakcí a jejich evidence
  • jednodušší přehled pro případné kontroly ze strany správce daně
  • plátci DPH zveřejňují číslo svého účtu, tato informace je uvedena v registru plátců DPH a identifikovaných osob 
  • dostupnost služeb určených pouze podnikatelům
  • pokud máte jenom jeden účet s podnikatelskými i osobními financemi, v případě exekuce se může stát, že vám exekutor zablokuje jediný používaný účet, a tedy všechny finance
  • pokud žádáte o úvěr, poskytovatel půjčky má zájem prohlédnout historii plateb na vašem účtu, mix plateb může vést nevýhodnému hodnocení

Závěr

I když zákon nestanoví povinnost pro podnikatele vlastnit bankovní účet, existuje mnoho důvodů, proč je pro ně vhodné ho mít. Bankovní účet usnadňuje podnikání, zvyšuje důvěryhodnost a umožňuje bezproblémové přijímání plateb od klientů a dodavatelů. Samostatný podnikatelský účet navíc umožní oddělit finanční toky podnikatelské od soukromých.