Změny při založení s.r.o. v roce 2023

V květnu roku 2021 se udála zásadní změna týkající se i podnikatelů, kteří plánují založení s.r.o. v roce 2023.

Vymezení předmětu podnikání ve společenské smlouvě

Nejvyšší soud vyjádřil svůj názor na vymezení předmětu podnikání ve společenské smlouvě. Nejvyšší soud uvedl, že „ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti (pozn.: týká se ale i s.r.o) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem”.

Podle názoru Nejvyššího soudu tedy nelze ani výkladem ujednání stanov nebo společenské smlouvy, podle něhož je předmětem podnikání obchodní korporace výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zjistit, jaký je předmět podnikání společnosti s.r.o. (určit jeho konkrétní obsah). 

Co to tedy pro podnikatele znamená? 

Obory spadající pod volnou živnost zahrnují široké spektrum různých činností. Uvedení volné živnosti bez další specifikace proto nesplňuje požadavek určitosti kladený občanským zákoníkem. Není totiž zjevné, které konkrétní činnosti mají být předmětem podnikání společnosti s.r.o.

Má-li společnost v obchodním rejstříku chybně zapsaný předmět podnikání, může ji rejstříkový soud vyzvat, aby zjednala nápravu. Pokud se to společnosti nepodaří ve stanovené lhůtě, je soud oprávněn uložit jí pokutu až 100 000 Kč a v konečném důsledku může teoreticky přistoupit i k její likvidaci.

Pokud se tedy podnikatel chystá k založení nové s.r.o. bude uvádět předmět podnikání stejný jako ten, který je uvedený na živnostenském oprávnění. 

Stávající společnosti s.r.o., které mají v obchodním rejstříku zapsanou formulaci “výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”, by ji měly změnit co nejdříve. Změnu lze provést podáním žádosti na soud, ke které podnikatel doloží výpis z živnostenského rejstříku. 

Potřebujete změnit zápis v obchodním rejstříku? Pak se neváhejte obrátit na Profi-kancelář, která vám může nabídnout praxí ověřené profesionální služby a servis.