Kde si založit s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v ČR. Instituce, které je potřeba pro založení s.r.o. navštívit nebo kontaktovat jsou notář, živnostenský úřad, banka, obchodní rejstřík, finanční úřad, pronajímatel sídla firmy nebo případně odpovědný zástupce.

Jak konkrétně založení společnosti s ručením omezeným probíhá?

Sepsání společenské smlouvy u notáře

Prvním krokem je uzavření společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného společníka). Předem je potřeba mít zajištěnou nájemní smlouvu nebo souhlas vlastníka, nejste-li vlastníkem nemovitosti, v níž se bude sídlo společnosti nacházet. Společenská smlouva jako veřejná listina musí být sepsána formou notářského zápisu.

Získání živnostenského listu 

Pokud jste si vybrali živnost:

  1. A) volnou

U volné živnosti není třeba nic dokládat, pouze se o ní požádá a živnostenský úřad ji aktivuje.

  1. B) řemeslnou

U řemeslné živnosti je třeba jmenovat odpovědného zástupce, který má zkušenosti ve vámi vybrané činnosti. Tímto zástupcem může být podnikatel sám (společník nebo jednatel založené firmy s.r.o.), nebo jakákoli jiná osoba splňující požadavky na odbornou způsobilost, tedy buď má vzdělání přímo v oboru, nebo v příbuzném oboru a praxi 1 rok nebo vzdělání v oboru nemá a disponuje praxí 6 let.

  1. C) koncesovanou

U této živnosti chce mít stát kontrolu nad jejím vykonáváním, a proto koncesovaná živnost podléhá vydání státního povolení s jejím provozováním, které osvědčuje výpis (koncese). Výpis se vydává na základě rozhodnutí o udělení koncese a zápisu do živnostenského rejstříku. Pro získání koncese je nutné prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit případné další podmínky.

Pokud podnikatel nemá dostatečnou kvalifikaci nebo praxi pro živnost, kterou chce vykonávat, může využít služeb odpovědného zástupce.

Složení základního kapitálu zakládané s.r.o.

Způsob splacení vkladů stanovuje společenská smlouva, ale mezi nejběžnější způsoby patří složení vkladů na bankovní účet při založení s.r.o. Tento úkon je svěřen do rukou tzv. správce vkladu, který je jmenovitě uveden v zakladatelském dokumentu firmy. Splacením vkladu a vyhotovením úředního potvrzení jeho funkce zaniká.

Podání návrhu na zápis s.r.o. do rejstříku

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se podává přímo na rejstříkovém soudu nebo u notáře. Pokud jsou shromážděny všechny nezbytné dokumenty, sepíše se tzv. osvědčující dokument o doložení listin nezbytných pro zápis nové s.r.o. a žádost o přímý zápis notářem. Následně notář obvykle během několika dnů zajistí zápis založené s.r.o. do veřejného rejstříku. V této chvíli získává nově založené firma vlastní IČ.

Registrace společnosti u finančního úřadu

První povinností po založení firmy (s.r.o.) je její registrace u místně příslušného finančního úřadu, a to do 15 dnů od zápisu v obchodním rejstříku. Současně lze společnost registrovat i k dalším ohlašovacím daním (silniční, ze závislé činnosti atd.), případně k dani z přidané hodnoty (DPH).

Založení s.r.o tedy není úplně jednoduchý proces. Pokud nechcete navštěvovat či kontaktovat všechny tyto instituce sami, svěřte se do rukou profesionálů. Doporučujeme vám založení s.r.o. na klíč od Profi-kanceláře. Zajistíme vám společenskou smlouvu, návštěvu u notáře a veškerý potřebný servis k rozjezdu vašeho podnikání.