Novinky v podnikání v roce 2023

Jako každým rokem i v roce 2023 dochází k řadě změn týkajících se podnikatelské činnosti. V našem článku přinášíme přehled nejdůležitějších z nich.

Povinná registrace k DPH

Od 1.1.2023 se zvyšuje limit pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč obratu za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců. Stávající limit platil 18 let a neodpovídal již cenové hladině dnešní doby, jeho zvýšení je tedy vítanou novinkou. Pro stávající plátce DPH, kteří se pohybují v rozmezí obratu 1 – 2 miliony Kč a nepřejí si být dále plátci DPH, platí, že o zrušení povinnosti být plátcem musí sami zažádat finanční úřad.

Paušální daň v roce 2023

Paušální daň je speciální úprava odvodů OSVČ, která slučuje zálohy na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Měsíčně podnikatel platí pouze jednu jedinou pevně stanovenou částku. Díky paušální dani není třeba podávat daňové přiznání a zasílat přehledy pro sociální a zdravotní pojišťovnu, podnikateli stačí pouze zaznamenávat své příjmy. Od roku 2023 dochází k úpravě pravidel pro využití této daně. Hranice pro možnost jejího uplatnění se zvyšuje z 1 na 2 milióny Kč a zároveň se nově rozděluje do 3 pásem dle příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Je třeba věnovat pozornost podmínkám pro uplatnění konkrétního typu pásma:

  1. pásmo– platba 6.205 Kč / měsíc

se týká se podnikatelů s příjmem:

– do 1 milionu Kč – nezávisle na druhu činnosti

– do 1,5 milionu Kč – za předpokladu, že minimálně 75 % příjmů podléhá kategorii výdajových paušálu ve výši 60 % nebo 80 % z příjmů

– do 2 milionů korun – za předpokladu, že minimálně 75 % příjmů podléhá kategorii výdajových paušálu ve výši 80 % z příjmů

  1. pásmo– platba 16.000 Kč / měsíc 

se týká se podnikatelů s příjmem:

– do 1,5 milionu Kč – nezávisle na druhu činnosti

– do 2 milionů korun – za předpokladu, že minimálně 75 % příjmů podléhá kategorii výdajových paušálu ve výši 60 % nebo 80 % z příjmů

  1. pásmo– platba 26.000 korun / měsíc

se týká se podnikatelů s příjmem:

– do 2 milionů Kč – nezávisle na druhu činnosti

Ovšem zařazení do kategorie paušální daně je podmíněno splněním několika podmínek:

1) Podnikatel není v insolvenčním řízení.

2) Podnikatel není plátce DPH

3) Podnikatel nemá příjmy ze závislé činnosti (kromě možnosti příjmů z DPP).

4) Podnikatel není společníkem ve veřejné obchodní společnosti.

Datová schránka

Datová schránka je již řadu let fungující nástroj elektronické komunikace nahrazující papírovou formu, který slouží ke kontaktu se státními orgány, ale i s dalšími institucemi jako jsou pojišťovny, celní úřady policie apod. Podnikatelé se mohou dohodnout na používání datové schránky i při vzájemné obchodní komunikaci. Vzhledem k tomu, že její majitel je úředně ověřenou osobou, nahrazuje její použití institut ověřeného podpisu. Dosud platila povinnost používat datovou schránku pouze pro právnické osoby, což se však od 1.1.2023 změnilo. Nyní je datová schránka automaticky zřízena i všem osobám samostatně výdělečně činným, a to v průběhu ledna až března 2023. Přístupové údaje zasílá Ministerstvo vnitra písemně do vlastních rukou podnikatele. 

Notářské služby

Od 15.1.2023 se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. V návaznosti na požadavky směrnice musí společenská smlouva / zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným, která je osvobozená od soudního poplatku, nově odpovídat vzoru společenské smlouvy / zakladatelské listiny zveřejněné Ministerstvem spravedlnosti. Není tedy možné v ní dělat vlastní změny.

Zároveň dochází ke zvýšení tarifů za sepsání osvědčujícího zápisu do veřejného rejstříku o 200,- Kč + DPH a za úkon spojený s přímým zápisem do veřejného rejstříku také o 200,- Kč + DPH.