Jak získám souhlas s umístěním sídla pro svoje podnikání?

Rozhodli jste se, že začnete podnikat a zjistili jste, že jednou z povinností pro rozjezd podnikání je získání souhlasu s umístěním sídla. 

CO JE SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM SÍDLA?

Jedná se o listinu, kterou podnikateli potvrzuje vlastník nemovitosti, ve které chce mít podnikatel pronajaté sídlo.

Pokud je podnikatel zároveň majitelem nemovitosti, je vyplnění údajů jednoduché. Pokud si prostory jen pronajímá, musí mít také další listinu a to souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti do daných prostor. Pokud je vlastníků více, je potřeba souhlas všech.

Tato listina musí obsahovat jméno a příjmení vlastníka nemovitosti, datum narození a bydliště, adresu nemovitosti, katastrální úřad, číslo listu vlastnictví, notářsky ověřené podpisy majitele i nájemníka a název společnosti či OSVČ. Souhlas musí mít písemnou formu a nesmí být starší než 3 měsíce.

Je tedy nezbytné, aby byla nemovitost přesně specifikována a to včetně co nejkonkrétnější adresy, dále specifikace u kterého katastrálního úřadu je nemovitost registrována a nesmí chybět ani číslo listu vlastnictví.

Údaje o sídle musí být uvedeny také ve společenské smlouvě, která se podepíše před zápisem do obchodního rejstříku. Tato listina se podává rejstříkovému soudu.

KDE ZÍSKÁM SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM SÍDLA?

Pokud nejste majitelem nemovitosti, kde by mohlo být sídlo, můžete se obrátit na některého z provozovatelů virtuálních sídel. Například na stránkách společnosti Profi-kancelář s.r.o. můžete nastavit program sídla dle vašich představ. Na vaši poptávku budeme reagovat do 24 hodin.

Při osobní návštěvě v kanceláři Profi-kanceláře si lze obratem po uhrazení nájemného odnést ověřený Souhlas s umístěním sídla, vše je otázkou 15 minut. Vše se také dá vyřešit jednoduše i na dálku a to korespondenčně.

Využijte proto služby Profi-kanceláře, která klientům poskytuje už 15 let spolehlivé virtuální kanceláře v Praze 1, 2, 3 a 9 a příjemně překvapí dostupnými službami a rozumnou cenou.