Fyzická osoba – význam termínu

Fyzická osoba je obecně ČLOVĚK. V obchodních vztazích se termín fyzická osoba (FO) obvykle používá k odlišení podnikající osoby (samostatní podnikatelé, živnostníci, umělci) od osob v běžném slova smyslu (lidé, občané, spotřebitelé) a od podnikajících společností (právnické osoby, korporace, firmy a jiné entity).

Odlišné je rozlišení osob z hlediska záruk a ochrany spotřebitelů. Za spotřebitele se považují lidé (fyzické osoby nepodnikající), ale také spolky či nadace. Bez 24měsíční záruky, práva na vrácení zboží a další ochrany jsou vedle obchodních korporací také „fyzické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti“ neboli osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Každá podnikající FO musí mít dle živnostenského zákona zapsané a uveřejněné místo podnikání, což může být vlastní i pronajatá nemovitost nebo virtuální kancelář. Pokud chcete mít místo podnikání či sídlo firmy v Praze, umístěte sídlo živnostníka do Profi-kanceláře. Postaráme se i o provedení zápisu změny sídla na úřadech.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.