Zákon o obchodních korporacích – význam termínu

Zákon o obchodních korporacích je zkrácený název zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Jde o zákon, který zčásti nahradí dosavadní obchodní zákoník. Věnuje se především úpravě obchodních společností a družstev. Oproti stávající úpravě se podrobněji věnuje výkonu funkce, otázkám odměňování, kontrole procesu rozhodování manažerů a jejich odpovědnosti za škodu. U společnosti s ručením omezeným snižuje nejnižší možný základní kapitál na 1 Kč z dosavadních 200.000 Kč. Další významnou změnou je možnost vytvořit více druhů podílů, se kterými se budou pojit různá práva a povinnosti. U akciové společnosti umožňuje zvolit mezi dualistickým (s představenstvem a dozorčí radou) a monistickým (se správní radou a statutárním ředitelem) systémem vnitřní struktury. Obecně vzato nové pojetí zákona přináší výrazně větší variabilitu znění společenské smlouvy.

Každá firma musí mít vlastní sídlo. Pokud nepotřebujete stálé kanceláře, ale na druhou stranu nechcete mít sídlo firmy obýváku, bude pro vás vhodná služba virtuální kanceláře. Virtuální kancelář v Praze dodá firmě prestižní adresu s nízkými výdaji.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.