Živnostenský rejstřík – význam termínu

Živnostenský rejstřík je úředním, veřejně přístupným registrem všech podnikajících subjektů. Zaznamenává důležité skutečnosti týkající se živnostenskoprávních vztahů, které již vznikly. Obsahuje stanovené údaje a jejich změny po celou dobu provozování živnosti, tj. od vzniku živnostenského oprávnění přes případné pozastavení až po jeho zánik. Údaje do živnostenského rejstříku mohou zapisovat všechny živnostenské odbory místních úřadů, a to včetně prvozápisu do rejstříku (vč. vydávání rozhodnutí o koncesi), zápisu změn do rejstříku, vydávání výpisů z živnostenského rejstříku. Vyřizování stížností týkajících se podnikatelské činnosti a rozhodování o sankčních zrušeních či pokutách provádí místně příslušný úřad.

Každá firma musí mít vlastní sídlo. Pokud nepotřebujete stálé kanceláře, ale na druhou stranu nechcete mít sídlo firmy obýváku, bude pro vás vhodná služba virtuální kanceláře. Virtuální kancelář v Praze dodá firmě prestižní adresu s nízkými výdaji.

Další související termíny:

Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.