Založení s.r.o. v roce 2014 až 2016

založení sro v roce 2014Jak je to s ručením jednatelů s.r.o. od roku 2014? Jak se změnil postup a cena založení s.r.o. od května 2015? Celkově lze říci, že nová právní úprava – nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích, který nahrazuje obchodní zákoník, přináší do života společností řadu změn s důrazem na jistou volnost v úpravě jejich vnitřních pravidel.

Upozorňujeme rovněž na aktuální článek založení s.r.o. v roce 2020.

Nyní se však podívejme na některá důležitá pravidla při založení s.r.o. v roce 2014 a samozřejmě i v roce 2015 a 2016, resp. až do další velké novely.

Členové orgánů v roce 2014

Nové obchodní právo pracuje s důrazem na zdravý podnikatelský úsudek. Ten spoléhá na to, že lidé jsou svéprávní, samostatní, jsou obezřetní a kvalifikovaní, jednají informovaně se znalostí věci. Předpokládá se, že pokud někdo přijme funkci člena statutárního orgánu, chápe, co s sebou výkon této funkce nese. V případě, že udělá chybu, nemůže tvrdit, že nevěděl nebo že nerozumí – z titulu své funkce prostě musí vědět a rozumět.

Změny čekají i stávající členy orgánů obchodních společností. Smlouva o výkonu funkce bude muset obsahovat údaje o všech odměnách, včetně příp. odměn ze zisku. V případě, že smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem do 30. června 2014, výkon funkce se stává bezplatným.

Společnost s ručením neomezeným

Nová právní úprava zohledňuje skutečnost, že jistá míra rizika je v podnikání normální. Členové orgánů tak, za předpokladu že jednali kvalifikovaně ve prospěch společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí.  Na druhou stranu, pokud se členu statutárního orgánu prokáže, že nejednal jako správný hospodář a že ztráta nevznikla za okolností, kterým se nedalo zabránit, může se ručení za případné dluhy firmy dotknout i jeho majetku.

Výše uvedený popis tedy někoho vede k závěru, že založení s.r.o. v roce 2014 bude v podstatě založení společnosti s ručením neomezeným – na druhou stranu je ale dobré připomenout, že vymáhání škody v případě prokázání zlého úmyslu bylo možné i podle dosavadní právní úpravy, takže změna není zase tak dramatická.

Odpovědný zástupce

Poskytujeme odpovědné zástupce pro různé řemeslné živnosti !

Základní kapitál při založení s.r.o. 1 Kč

Nová právní úprava se odklání od tradičního pojetí základního kapitálu jako strážce solventnosti společnosti. Při založení s.r.o. v roce 2014 bude stačit základní kapitál ve výši 1 Kč (u s.r.o. s jedním společníkem), namísto dnešních 200.000 Kč. Právě základní kapitál býval významnou překážkou při úvahách o založení s.r.o.

Základní kapitál navíc již přestával plnit svou funkci ochrany věřitelů, neboť zákon po společnosti nevyžadoval, aby ve výši základního kapitálu udržovala majetek. Po několika týdnech tak firma ručila pouze reálným majetkem, a nikoliv základním kapitálem. Nedochází však k oslabení pozice věřitelů, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zákon o obchodních korporacích v této souvislosti klade důraz na to, za jakých okolností je možné majetek ze společnosti vyvádět. Především budou společnosti nově podléhat tzv. testu insolvence, který jim zakazuje vyplácet zisk či jakékoliv zálohy na něj v případě, že by si tím přivodily úpadek.

Obchodní podíly u s.r.o. založených v r. 2014

Značnou volnost a nové prvky při založení s.r.o. v roce 2014 dává právní úprava v oblasti obchodních podílů. Kromě základního podílu může existovat více druhů podílů. Ve společenské smlouvě bude možné „nastavit“ určitým druhům podílů konkrétní práva. Společník bude moci vlastnit i více podílů, z nichž každý bude jiného druhu.

Změnou prochází též postup převodu obchodních podílů. Dosud byl k převodu vyžadován souhlas valné hromady. Nově lze převést podíl bez souhlasu valné hromady. Zákon též zakotvuje možnost vyjádřit podíl ve společnosti ve formě cenného papíru, tzv. kmenového listu. Podíl ve společnosti tak bude možné převést i pouhým předáním kmenového listu.

Věnujte nové právní úpravě čas

Ačkoliv nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přinášejí do života společností řadu pozitivních změn, je na místě jistá obezřetnost. Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s těmi ustanoveními nového zákona o obchodních korporacích, od kterých není možné se odchýlit, se 1. ledna 2014 automaticky ruší (i u dříve založených firem). Následuje šestiměsíční lhůta, aby společnosti přizpůsobily své společenské smlouvy nové právní úpravě.

Výše uvádíme pouze některé základní informace o změnách, které přináší nový zákon zejména v oblasti založení s.r.o. Další důležitá témata jsou např. možnost nepřistoupit k novému zákonu a ponechat si původní pravidla nebo způsob dědění obchodních podílů. Naše společnost neposkytuje právní poradenství, údaje na stránkách uvedené jsou informativní. V případě zájmu vám rádi sjednáme schůzku v osvědčené advokátní kanceláři.

Dne 1.5.2015 vstoupila v platnost novela zákona o soudních poplatcích a jsou tu nové podmínky a cena založení s.r.o. ve 2015.

V případě zájmu o konzultaci nebo pomoc při založení s.r.o., se neváhejte obrátit na tyto kontakty:

Volejte zdarma 800 880 110 nebo nám zanechte zprávu přes kontaktní formulář.

Přečtěte si také články: