Založení s.r.o. v roce 2020

Jaké novinky náš čekají v procesu založení s.r.o. v roce 2020? Kromě krásného data vzniku firmy ve čtvrtek 20.02.2020 se připravují nové funkce eGovernmentu, tedy elektronických služeb státní správy. Již nyní je možné některé dokumenty podepisovat digitálním podpisem a zasílat úřadům elektronicky, ovšem zakladatelská listina nové společnosti s.r.o. musí být ve formě veřejné listiny – na papíře, sepsaná, ověřená a uložená u notáře a ve veřejném rejstříku. Stejně tak základní kapitál společnosti s ručením omezeným, byť ve výši 1 Kč, musí být složen na účet v bance a získáno příslušné potvrzení. Všechny vládní i opoziční strany však slibují zjednodušení a zrychlení celého procesu založení s.r.o., tak se možná již v roce 2020 dočkáme zjednodušení. Cena založení s.r.o. ve 2020 se dá zjistit zde.

Další úpravou účinnou od 1.4.2020 je povinné jmenování fyzické osoby jako zástupce právnické osoby ve funkci statutárního orgánu kapitálové společnosti. Jinými slovy, pokud máte nebo založíte s.r.o. či a.s. a jednatelem (či prokuristou) je jiná firma, musí tato firma jmenovat konkrétní fyzickou osobu (člověka), která ji bude v této funkci zastupovat. Může, ale nemusí se jednat o jednatele této právnické osoby. Při založení s.r.o. v roce 2020 budete k zápisu této osoby rovnou vyzváni, ale povinnost platí i pro dříve založené společnosti.

Nároky na vlastní provozování nové s.r.o. v roce 2020 mění spuštění další vlny elektronické evidence tržeb, tedy EET pro řemeslníky, lékaře, účetní, právníky, řezníky, kadeřnice a téměř všechny ostatní činnosti. Novela zákona o evidenci tržeb nabyla účinnosti k 1.11. a 3. vlnu EET spouští od 1.5.2020 (posléze odloženo na 1.1.2021). Proto si již při plánování založení firmy připravte odpovídající procesy hotovostních plateb. Předejdete tím zbytečným komplikacím.

Hlavní parametry založení s.r.o. v roce 2020:

  • základní kapitál s.r.o. od 1 Kč
  • snížené poplatky za založení s.r.o.
  • zpřesnění odpovědnosti statutárních orgánů
  • povinná elektronická evidence tržeb EET
  • možnost zřídit kmenové listy (tzv. akcie pro s.r.o.)
  • zápis do rejstříku na soudu i u notáře
  • snížení soudního poplatku za prvozápis jednoduché s.r.o.
  • zřízení a změny živnostenských oprávnění na libovolném úřadu
  • neomezené řetězení a počet společností

Tip: Průvodce výběrem živnostenského listu, náplní jednotlivých živností a zákonnými požadavky na kvalifikaci podnikatele či zástupce právnické osoby najdete zde.

Viz také – podrobný rozbor novinek kolem založení s.r.o. a ŽL v předešlých letech: